Saturday 24 February 2024
Ελληνικά
English
Increase text size Decrease text size Restore default text size
RegisterLogin
ΔΑΣΤΑ

  

 

 

 

  

Path: First Page »

Yποτροφία για την κάλυψη δαπανών της εκπονηθείσας διπλωματικής εργασίας φοιτητών/τριών του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών της ΑΣΚΤ για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

 

 

 

             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ

ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1836

 

 

 

Αθήνα, 30/07/2021

Α.Π.:  1805

             

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Μονάδα Διοικητικής Οικονομικής Υποστήριξης

Ταχ. Δ/νση : Πατησίων 42

Ταχ. Κώδικας : 106 82

Πληροφορίες: Μάνος Χρήστος

Τηλέφωνο : 2103897157

Email : chmanos@asfa.gr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για

υποτροφία για την κάλυψη δαπανών της εκπονηθείσας διπλωματικής εργασίας φοιτητών/τριών του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών  της Σχολής Καλών Τεχνών της ΑΣΚΤ

για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

 

Λαμβάνοντας υπόψη:

 1. Την υπ. αριθμ. 5086/15.10.2019 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5047777 που εντάσσεται στο Ε.Π. ‘‘Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση’’ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Εθνικούς Πόρους
 2. Την υπ. αριθμ. 1821/31.03.2020 Τροποποίηση της προαναφερθείσας Πράξης
 3. Την υπ. 2659/12.11.2019  Απόφαση Υλοποίησης με ιδία μέσα του Υποέργου 2 «Κάλυψη Δαπανών Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας Τελειόφοιτων του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της ΑΣΚΤ» της προαναφερθείσας Πράξης
 4. Την από 02.07.2021 συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της ΑΣΚΤ σχετικά με τον ορισμό της τριμελούς εισηγητικής Επιτροπής επιλογής υποτρόφων και των κριτηρίων επιλογής υποτρόφων
 5. Την από 27/7/2021 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών (θέμα 3ο) για έγκριση της  πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. (ΑΔΑ: ΨΩΒΧ46Ψ8ΝΖ-Τ44)
 6. Το γεγονός πως στο Τμήμα Εικαστικών Τεχνών της Α.Σ.Κ.Τ. η περάτωση των σπουδών ενός φοιτητή/τριας θεωρείται συντελεσμένη με την επιτυχή εκπόνηση της διπλωματικής του/της εργασίας

 

προσκαλούνται οι τελειόφοιτοι φοιτητές/φοιτήτριες του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Α.Σ.Κ.Τ. που επιθυμούν να λάβουν υποτροφία για την αναδρομική κάλυψη των εξόδων της εκπονηθείσας διπλωματικής τους εργασίας

να υποβάλουν σχετική αίτηση καταθέτοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

Α. Δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση(το έντυπο παρέχεται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ), Πατησίων 42 και είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Α.Σ.Κ.Τ. www.asfa.grστις Γενικές Ανακοινώσεις\Ανακοινώσεις ΕΛΚΕ με τίτλο «ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ»)
 2. Απλό αντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας
 3. Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματοςφόρου εισοδήματος (Πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου) φορολογικού έτους 2020 και αντίγραφο φορολογικής δήλωσης Ε1 φορολογικού έτους 2020 (εκτυπωμένα από το taxisnet)
 4. Σε περίπτωση που ο/η αιτών/αιτούσα κάνει φορολογική δήλωση αλλά είναι και προστατευόμενο μέλος θα πρέπει να προσκομίσει επιπρόσθετα το Εκκαθαριστικό Σημείωμα και το αντίγραφο φορολογικής δήλωσης Ε1 του/των γονέων του για το παραπάνω φορολογικό έτος.
 5. Φοιτητές άνω των 25 ετών προσκομίζουν μόνο το ατομικό τους Εκκαθαριστικό Σημείωμα, εφόσον αποδεδειγμένα δεν είναι  προστατευόμενα μέλη
 6. Αιτούντες  κυπριακής υπηκοότητας  υποβάλλουν Βεβαίωση Προσόδων φορολογικού έτους 2020  (Υπουργείο Οικονομικών Κύπρου- Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων- Γραφείο Φόρου Εισοδήματος) και εφόσον είναι κάτω των 25 ετών υποβάλλεται και η βεβαίωση Προσόδων του/των γονέα/γονέων τους και των υπολοίπων προστατευόμενων μελών της οικογένειας.
 7. Αιτούντες αλλοδαποί προσκομίζουν βεβαίωση φόρου εισοδήματος από την αρμόδια αρχή της χώρας τους μεταφρασμένη από επίσημη αρχή σύμφωνα με το νόμο και εκκαθαριστικό σημείωμα της ημεδαπής εφόσον υποβάλλουν φορολογική δήλωση και στην Ελλάδα.

Εφόσον είναι ηλικίας  έως και 25 ετών υποβάλλουν και τις βεβαιώσεις φόρου εισοδήματος από την αρμόδια αρχή της χώρας τους, του/των γονέα/γονέων τους και των υπολοίπων προστατευόμενων μελών της οικογένειάς τους.

 1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασηςτου τελευταίου τριμήνου. Οι αιτούντες αλλοδαπής υπηκοότητας υποβάλλουν πιστοποιητικό από την αρμόδια αρχή της χώρας τους (εκδοθέν εντός του τελευταίου τριμήνου) στο οποίο αποτυπώνεται η οικογενειακή τους κατάσταση.
 2. Βεβαίωση αναπηρίας σε ισχύ από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.)όταν οι υποψήφιοι επικαλούνται στο πρόσωπό τους λόγους υγείας με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω. Στη βεβαίωση θα πρέπει να ορίζεται το ποσοστό αναπηρίας καθώς και η περίοδος ισχύος της.
 3. Φωτοτυπία βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμούσε μορφή IBAN ο οποίος πρέπει να περιέχει ευδιάκριτα τα όνομα του δικαιούχου
 4. Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδώναπό το Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και ηλεκτρονικό αντίγραφο πτυχιακής εργασίας από τους επιτυχόντες βάσει τελικού αξιολογικού πίνακα (βλ. σχετικά Διαδικασία Αξιολόγησης Αιτήσεων)

Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης από άλλο άτομο για λογαριασμό του φοιτητή απαιτείται η υποβολή εξουσιοδότησης με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής.

 

Β.   Δικαιούχοι

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν οι επί πτυχίω φοιτητές/φοιτήτριες του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Α.Σ.Κ.Τ. που:

 • έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε όλα τα απαιτούμενα από το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος μαθήματα για τη λήψη πτυχίου
 • έχουν κάνει αίτηση και έχουν καταθέσει ή θα καταθέσουν επιτυχώς τη διπλωματική τους εργασία ως τον Σεπτέμβριο του 2021
 • πληρούν τα κριτήρια, όπως αυτά εγκρίθηκαν από τη Γενική Συνέλευση Τμήματος Εικαστικών Τεχνών.

 

Δεν δικαιούνται υποβολής αίτησης όσοι:

 • φοιτούν για την απόκτηση δεύτερου πτυχίου ανεξάρτητα από τον τρόπο εισαγωγής τους στο Τμήμα Εικαστικών Τεχνών της Σ.Κ.Τ. της  Α.Σ.Κ.Τ. 
 • έχουν ετήσιο κατά κεφαλήν (οικογενειακό εισόδημα ή ατομικό εισόδημα στην περίπτωση που δεν είναι προστατευόμενα μέλη) άνω του ποσού των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) Ευρώ.

 

Γ.   Ημερομηνίες υποβολής

Οι φοιτητές/τριες μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στον ΕΛΚΕ κατά τις ώρες και ημέρες κοινού από 25 Αυγούστου 2021 έως και 30 Σεπτεμβρίου 2021 επισυνάπτοντας τα σχετικά δικαιολογητικά.

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά μπορούν να κατατεθούν αυτοπροσώπως ή δια εξουσιοδοτημένου προσώπου (με σχετική εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο υπογραφής) ή και με συστημένο φάκελο στον ΕΛΚΕ –υπόψιν κ. Χρήστου Μάνου (Πατησίων 42-10682 ΑΘΗΝΑ) ή με emailστη διεύθυνση  chmanos@asfa.gr(Πατησίων 42-10682 ΑΘΗΝΑ)

 

Δ.   Διαδικασία Αξιολόγησης Αιτήσεων

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει από Τριμελή Εισηγητική Επιτροπή.

Τα κριτήρια επιλογής υποτρόφων και ο βαθμός βαρύτητας τους στην αξιολόγηση έχουν αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών (Συνεδρίαση Συνέλευσης 11.06.2020 ) και έχουν ως εξής:

 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

 

Το κατά κεφαλήν εισόδημα του φοιτητή/τριας, εφόσον διαθέτει ίδιο εισόδημα, και των μελών της οικογένειάς του (δηλαδή γονείς και προστατευόμενα μέλη), για το τρέχον φορολογικό έτος (2019), δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς και τα δύο το ποσό:

 • από 0 έως 3.000,00 ευρώ-  έξι (6) μόρια
 • από 3.001,00 έως 6.000,00 ευρώ- πέντε (5) μόρια
 • από  6.001,00 έως 8.000,00 - τέσσερα (4) μόρια
 • από  8.001,00 έως 10.000,00- τρία (3) μόρια
 • από  10.001,00 έως 12.000,00- δύο (2) μόρια
 • από 12.001,00 έως 15.000,00- ένα (1) μόριο

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1: Οικογένεια με 2 προστατευόμενα μέλη και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα 20.000 ευρώ. Το κατά κεφαλήν εισόδημα υπολογίζεται ως εξής: 20.000 ευρώ/4 άτομα= 5.000 ευρώ

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2: Φοιτητής, προστατευόμενο μέλος με ατομική φορολογική δήλωση (έως 3.000 ευρώ) με 1 αδερφό/ή προστατευόμενο μέλος και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα 15.000 ευρώ. Το κατά κεφαλήν εισόδημα υπολογίζεται ως εξής: 15.000 ευρώ + 3.000 ευρώ= 18.000 ευρώ/4 άτομα= 4.500 ευρώ

 

 • ΛΟΓΟΙ ΥΓΕΙΑΣ

 

 • Αναπηρία 67% και άνω αιτούντος φοιτητή/τριας- δυόμισι (2,5) μόρια

 

 • ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ

 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ των υποψηφίων στα παραπάνω κριτήρια, θα προηγηθεί ο αιτών/ούσα με τον μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου. Σε περίπτωση ισοβαθμίας και κατόπιν της προσμέτρησης του βαθμού του πτυχίου, τότε το ποσό θα κατανέμεται ισόποσα και αναλογικά.

 

Η διαδικασία της αξιολόγησης των αιτήσεων θα γίνει σε δυο φάσεις. Αρχικά η Επιτροπή θα αξιολογήσει τις αιτήσεις των φοιτητών/τριών και θα αναρτήσει σχετικό προσωρινό πίνακα με τους υποψηφίους. Επισημαίνεται ότι, οι αιτήσεις που δεν πληρούν τα εγκεκριμένα κριτήρια, θα αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης.

Σε δεύτερη φάση, με τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους και την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων κρίσης των πτυχιακών εργασιών (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2021), η Επιτροπή θα επικαιροποιήσει τον αξιολογικό πίνακα, αναφορικά με την επιτυχή εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας και τον βαθμό του πτυχίου, και κατόπιν απόφασης Συνέλευσης Τμήματος και τελικής απόφασης της Επιτροπής Ερευνών, θα αναρτήσει τον τελικό αξιολογικό πίνακα με τους φοιτητές/τριες που θα δικαιούνται την υποτροφία καθώς και το τελικό ποσό που θα αντιστοιχεί στον καθένα.

Ο τελικός αξιολογικός πίνακας αναρτάται στην ιστοσελίδα της Α.Σ.Κ.Τ. και κατόπιν δίνεται πενθήμερη προθεσμία για την υποβολή των ενστάσεων, η οποία άρχεται από την επομένη της δημοσίευσης του τελικού αξιολογικού πίνακα. Σε περίπτωση ύπαρξης ενστάσεων, αυτές θα εξεταστούν από τριμελή Επιτροπή Ενστάσεων που θα αποφανθεί επ’ αυτών.

Με την οριστικοποίηση του αξιολογικού πίνακα, οι απόφοιτοι πλέον αιτούντες οφείλουν να καταθέσουν στον ΕΛΚΕ Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών από το Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και αντίγραφο της πτυχιακής τους εργασίας (σε ηλεκτρονική μορφή (CD-DVD) πχ βίντεο, φωτογραφία, powerpoint), το οποίο και θα χρησιμοποιηθεί μόνο για το αρχείο της Πράξης (Υποέργο 2).

 

Ε.   Ύψος και Τρόπος Καταβολής Υποτροφίας

Το σύνολο του ποσού που θα μοιραστεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 ανέρχεται στα 15.600 € και βάσει αυτού θα χορηγηθούν τριάντα εννέα  (39) υποτροφίες, ύψους τετρακοσίων ευρώ (400,00) €. Σε περίπτωση ισοψηφίας εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στη σελίδα τρία (3)- ενότητα Δ του παρόντος.

Το ποσό της υποτροφίας θα κατατίθεται στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου φοιτητή/τριας.

Αν μετά τον έλεγχο αποδειχθεί ότι η χορηγία εισπράχθηκε από μη δικαιούχο, λόγω μη συνδρομής των προϋποθέσεων στο πρόσωπό του, το ποσό  επιστρέφεται σε άμεσο χρόνο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο.

Η οικονομική υποστήριξη με τη μορφή υποτροφίας για την κάλυψη εξόδων υλοποίησης πτυχιακής εργασίας φοιτητών από χαμηλές εισοδηματικές τάξεις εντάσσεται στο πλαίσιο του Υποέργου 2 «Κάλυψη Δαπανών Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας Τελειόφοιτων του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της ΑΣΚΤ» της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5047777 του Ε.Π. ‘‘Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση’’, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Εθνικούς Πόρους

 

ΣΤ. Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Χ. Μάνο στο τηλέφωνο 210 3897157 και στο email chmanos@asfa.gr

 

 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.

 

 

Φωτεινή Ζήκα

Αντιπρύτανις Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

 

 

Α Ι Τ Η Σ Η  –  Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Η   Δ Η Λ Ω Σ Η

 

(άρθρο 8Ν. 1599/1986)[1]

 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ:

Mε την παρούσα αιτούμαι υποτροφία κάλυψης δαπανών υλοποίησης πτυχιακής εργασίας φοιτητών/τριών του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 στο πλαίσιο της υπ. αριθμ. 1805/30.07.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και καταθέτω τα σχετικά δικαιολογητικά:

 

 1. Αστυνομικό Δελτίο Ταυτότητας (απλό αντίγραφο)
 2. Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος (φορ. έτους 2020)
 3. Αντίγραφο Φορολογικής Δήλωσης Ε1(φορ. έτους 2020)
 4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 5. Βεβαίωση αναπηρίας του αιτούντος (ποσοστού 67% και άνω) του ΚΕ.Π.Α.
 6. Φωτοτυπία βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού

 

Δηλώνω ότι:

1.τα στοιχεία που αναφέρονται στην παρούσα αίτηση είναι αληθή και ακριβή

2. Έλαβα γνώση ότι το δικαίωμά μου στη λήψη της υποτροφίας τελεί εκτός των άλλων, υπό την αίρεση της επιτυχούς κατάθεσης της πτυχιακής μου εργασίας μέσα στο 2021.

3. Με την περάτωση των σπουδών μου και εφόσον επιλεγώ για λήψη υποτροφίας θα προσκομίσω στον ΕΛΚΕ Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών από το Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και ηλεκτρονικό αντίγραφο πτυχιακής εργασίας καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που θα μου ζητηθεί σχετικά.

ΟΝΟΜΑ:

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:

ΕΤΟΣ  1ης ΕΓΓΡΑΦΗΣ:

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ:

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ: 

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:

ΤΗΛ./ ΚΙΝΗΤΟ:

E-MAIL :

IBANΤΡΑΠΕΖΑΣ:

ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΜΗΝΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

 

 

 

Αθήνα  …………………20..

 

 

 

Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ

 

 

 

Η οικονομική υποστήριξη με τη μορφή υποτροφίας για την κάλυψη εξόδων υλοποίησης πτυχιακής εργασίας φοιτητών από χαμηλές εισοδηματικές τάξεις εντάσσεται στο πλαίσιο του Υποέργου 2 «Κάλυψη Δαπανών Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας Τελειόφοιτων του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της ΑΣΚΤ» της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5047777 του Ε.Π. ‘‘Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση’’, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Εθνικούς Πόρους.[1] Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάσει το αρχείο των άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

Έναρξη του project "Art Mentoring σε Δομές Ψυχικής Υγείας" | Συντονιστής: ΚΣΔΕΟ «ΕΔΡΑ» με τη συμμετοχή του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Σ.Κ.Τ. Υπό την Αιγίδα και την Οικονομική Στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

Έναρξη του project "Art Mentoring σε Δομές Ψυχικής Υγείας" | Συντονιστής: ΚΣΔΕΟ «ΕΔΡΑ» με τη συμμετοχή του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Σ.Κ.Τ. Υπό την Αιγίδα και την Οικονομική Στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

.

Ζητείται άτομο για ζωγραφική και γλυπτική σε σιλικόνη

Ζητείται άτομο για ζωγραφική και γλυπτική σε σιλικόνη

Η εταιρεία μας κατασκευάζει τεχνητά μέλη και ενδιαφερόμαστε για ένα άτομο για ζωγραφική και γλυπτική σε σιλικόνη.

 

Σας επισυνάπτουμε μια φωτογραφία για να δείτε δείγμα της δουλειάς που γίνεται στην εταιρεία μας.

 

Πασχάλης Χρονόπουλος | 6942968674

 

Α. Χρονόπουλος - Μ. ΓουγήςΟ.Ε.

Κατεχάκη 72, 11525 Αθήνα | 2106740083
26ης Οκτωβρίου 35, 54627 Θεσσαλονίκη | 2310 557530
Πεντέλης 50, Στρόβολος Λευκωσίας, 2013, Κύπρος | 00357 2231 3285

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για νέους καλλιτέχνες - παιδαγωγούς (με αμοιβή)

Καλλιτεχνικός Οργανισμός

ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ

Αλκμήνης 13, Κ. Πετράλωνα: 210 3464903 & 210 3464002: www.morfesekfrasis.gr

                 Πρόσκληση ενδιαφέροντος για νέους καλλλιτέχνες - παιδαγωγούς

Η καλλιτεχνική ομάδα «Μορφές Έκφρασης» οργανώνει φέτος το 8oΚαλοκαιρινό Καλλιτεχνικό Campστον Βοτανικό κήπο Διομήδους στο Χαϊδάρι. Η ιδέα του summercampείναι να δώσουμε την ευκαιρία στα παιδιά να έρθουν σε επαφή με τις τέχνες (Θέατρο – Μουσική - Τραγούδι – Κίνηση- Εικαστικά – Ζωγραφική – Γλυπτική κ.α.) ώστε να διευρύνουν το πεδίο της επικοινωνίας, της έκφρασης αλλά και της αυτογνωσίας. Φέτος το campμας είναι αφιερωμένο στην έννοια της «Ελευθερίας και των ανθρωπινών διακαιώματων». Προσκαλούμε νέους καλλιτέχνες από όλα τα πεδία των τεχνών που αγαπούν τα παιδιά και θα ήθελαν να συμμετέχουν στο εγχείρημα να επικοινωνήσουν άμεσα μαζί μας.

Η δράση ξεκινάει στις 28 Ιουνίου έως 6 Αυγούστου και 30 Αυγούστου έως 10 Σεπτεμβρίου 2021

Ωράριο: 8:00 – 16:00  / Συνεργασία ανά εβδομάδα, ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών.

Αμοιβή: Παρέχεται αμοιβή επί του βασικού, ανάλογα με τις εβδομάδες αποσχόλησης.

 

 

Περισσότερες πληροφορίες για την ομάδα Μορφές Έκφρασης και το καλλιτεχνικό summercampστο www.morfesekfrasis.gr

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 3464903, 210 3464002

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19

Aξιότιμες/οι κυρίες και κύριοι συμμετέχοντες,

                Όπως ήδη γνωρίζετε, κατά το χρονικό διάστημα της πανδημίας του COVID-19, πολλές από τις δραστηριότητες της καθημερινής μας ζωής έχουν ανασταλεί. Το Εργαστήριο Ανατομίας και Χειρουργικής Ανατομίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σε συνεργασία με την Επιτροπή Υγείας του ΑΠΘ και την Αθλητιατρική Εταιρεία Ελλάδος (ΑΕΕ) διεξάγει έρευνα μέσω ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου σχετικά με την επίδραση της πανδημίας του COVID-19 στην τέλεση σωματικής δραστηριότητας.Στην έρευνα αυτή, καλείστε να συμμετέχετε και εσείς βοηθώντας τα μέγιστα στην καλύτερη κατανόηση της “νέας αυτής πραγματικότητας”.

                Το ερωτηματολόγιο απευθύνεται σε προπτυχιακούς φοιτητές, μεταπτυχιακούς φοιτητές, ακαδημαϊκούς, υποψήφιους διδάκτορες, διοικητικό και λοιπό προσωπικό όπως και κάθε μέλος της Πανεπιστημιακής κοινότητας και αποτελείται από 33 ερωτήσεις γενικού (δημογραφικά στοιχεία) και ειδικού χαρακτήρα (ερωτήσεις σχετικές με την κατάσταση της υγείας και την ενασχόληση με τον αθλητισμό).Ο μέσος χρόνος συμπλήρωσής του δεν υπερβαίνει τα 5 λεπτά ενώ η μορφή του διασφαλίζει την ανωνυμία των συμμετεχόντων και το απόρρητο της πληροφορίας.

 

Link ερωτηματολογίου: https://forms.gle/cxmBYniAWfuU4osQ8

 

Σας ευχαριστούμε θερμά για τον χρόνο και τη συμβολή σας!

 

Με εκτίμηση,

Κωνσταντίνος Νάτσης

Διευθυντής-Καθηγητής Εργαστηρίου Ανατομίας & Χειρουργικής Ανατομίας

Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Α.Π.Θ.

Πρόεδρος Επιτροπής Υγείας Α.Π.Θ.

Συντονιστής του επιλεγόμενου μαθήματος «Αθλητιατρική»

Διευθυντής ΔΠΜΣ «Αθληση και Υγεία» με κατευθύνσεις την «Αθλητιατρική» και

την «Ασκηση και Υγεία»

Πρόεδρος Αθλητιατρικής Εταιρείας Ελλάδος

email: natsis@auth.gr

 

 

"ΑΓΑΠΗ: ΕΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ" - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ 20/12/2020 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ σε φοιτητές/τριες του 5ου, 7ου και 9ου εξαμήνου του ΤΕΤ και του ΘΙΣΤΕ καθώς και των μεταπτυχιακών των δύο τμημάτων της ΑΣΚΤ

«ΑΓΑΠΗ: ΕΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ» - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η πρόσκληση συμμετοχής στο «Αγάπη: Ένα εργαστήριο» παρατείνεται λόγω πανδημίας μέχρι τις 20/12/2020. Επίσης, το χρονοδιάγραμμα εξέλιξης του εργαστηρίου (βλ. παρακάτω) υπόκειται σε αλλαγές για τον ίδιο λόγο. Το νέο χρονοδιάγραμμα θα ανακοινωθεί μετά το πέρας της προθεσμίας της παρούσας πρόσκλησης συμμετοχής.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

σε φοιτητές/τριες του 5ου, 7ου και 9ου εξαμήνου του ΤΕΤ και του ΘΙΣΤΕ καθώς και των μεταπτυχιακών των δύο τμημάτων της ΑΣΚΤ

 

Αγάπη: Ένα Εργαστήριο

Υπό τον τίτλο Αγάπη: Ένα Εργαστήριοθα πραγματοποιηθεί μια σειρά δράσεων, με τη συνεργασία της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών και της ομάδας Blow-Up(ΑΜΚΕ). Οι δράσεις αυτές θα προκύψουν μέσα από ένα διεπιστημονικό και διακαλλιτεχνικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα εργαστηρίων-σεμιναρίων, το οποίο θα έχει ως σώμα αναφοράς τη μελέτη, την επεξεργασία, την εξέλιξη και τη συνέχεια του καλλιτεχνικού εγχειρήματος Αγάπη (ή φαντάσματα ενός Μη Τόπου), μιας διαδραστικής, workinprogressπαράστασης και εικαστικής έκθεσης μαζί, που η πρώτη της μορφή οργανώθηκε και παρουσιάστηκε σε τρία στάδια, από την Blow-Up, σε σκηνοθεσία-σύνθεση-επιμέλεια Ελένης Καλαρά, στον χώρο του Μπάγκειου κτιρίου στην Πλατεία Ομονοίας από τον Σεπτέμβριο του 2019 έως και τον Φεβρουάριο του 2020. Η όλη απόπειρα των δράσεων θα στηριχθεί πάνω στην τριπλή αρχική στόχευση της Αγάπης - που ήταν:

α)  Να δημιουργήσει ένας χώρο συνάντησης, έρευνας και συνεργασίας μεταξύ καλλιτεχνών από διαφορετικά πεδία και να παραγάγει νέες μορφές στα όρια μεταξύ διαφορετικών τεχνών. Να συνδέσει την θεατρική πρακτική, την περφόρμανς, τα εικαστικά και τη λογοτεχνία, με αρμό τον ενιαίο δραματουργικό πυρήνα μιας παράστασης.

β)  Να ανιχνεύσει και να αποτυπώσει μέσα από αφηγήσεις, πράξεις, εικαστικά έργα, εικόνες και ήχους το υπαρξιακό στίγμα της έννοιας της αγάπης, επιχειρώντας την επανανοηματοδότησή της, δημιουργώντας ταυτόχρονα ένα καλλιτεχνικό γεγονός.

γ) Να συνομιλήσει δυνάμει με κτίρια της Αθήνας, όπως το Μπάγκειο αρχικά, και να τα αντιμετωπίσει όχι ως ένα κέλυφος που δέχεται μια εκδήλωση, αλλά ως ζωντανό οργανισμό με τον οποίο θα συνομιλήσει δημιουργικά ακολουθώντας το στίγμα τους μέσα στο αστικό τοπίο της πόλης.

Το καλλιτεχνικό εγχείρημα Αγάπη: Ένα Εργαστήριο στην τελική μορφή του θα είναι μια διαδραστική παράσταση και εικαστική έκθεση μαζί και θα φιλοδοξεί να δημιουργήσει μια «θραυσματική πόλη αγάπης», ένα έργο και συγχρόνως μια πλατφόρμα πειραματισμού που θα εξελίσσεται και θα αναδιατάσσεται με τον χρόνο, συνδέοντας την αρχιτεκτονική και λειτουργική δυναμική του χώρου που θα παρουσιαστεί, με ένα άχρονο σύμπαν αισθημάτων.

Θεματική

Αποτελεί η αγάπη ως υπαρξιακό δομικό υλικό της ζωής μας ουτοπία; Είναι ένα τοπίο σε έναν μη τόπο; Είναι πέρα από τον χρόνο; Είναι εμπειρία; Είναι μια διαμεσολάβηση αισθημάτων; Είναι η απουσία της; Είναι μια απάτη; Είναι μια κατασκευή; Είναι ένα κάλεσμα; Είναι μια κραυγή; Είναι εκ Θεού; Είναι βαθιά ανθρώπινη; Είναι δύναμη; Είναι αδυναμία; Είναι εγωιστική; Είναι απροϋπόθετη; Είναι σκληρή; Είναι πόνος; Είναι πληρότητα; Έχει κοινωνική διάσταση; Τι σημαίνει αγαπώ; Τι σημαίνει δρω με αγάπη; Είναι μια «ιδανική πολιτεία»; 

Ηθοποιοί, χορευτές – περφόρμερ, εικαστικοί, μουσικοί, συγγραφείς κ.α. γίνονται οι δημιουργοί μιας «πόλης» από τα «θραυσματικά υλικά της αγάπης»: τον μετεωρισμό και την απουσία της αγάπης, τη συνεχή κι απεγνωσμένη αναζήτησή της, την πληρότητα, σωματική και ψυχική, που επέρχεται με την αγάπη, τις αισθήσεις που ενεργοποιεί η αγάπη, την εξάντληση και το πέρας της αγάπης αλλά και την κατασκευή του υποκειμένου και του φύλου μέσα από την αγάπη, την ταξική και πολιτισμική παράμετρο του συναισθήματος. 

Θα χαράσσονται έτσι διαδρομές μέσα στο κτίριο-χώρο που θα μας οδηγούν σε μια υπαρξιακή καταβύθιση και θα διατυπώνουν ερωτήματα πάνω στην πολιτική και κοινωνική διάσταση της Αγάπης, αποκαλύπτοντας τις πολλαπλές προβολές και τη διαχειριστική χρήση της, τις κατασκευές και την αντιστροφή της έννοιας που φτάνει μέχρι τον εκφυλισμό της. Θα καταθέτουν ωστόσο και ένα σπέρμα εμπειρίας Αγάπης.

Υλικό

Η παράσταση-εικαστική έκθεση θα έχει ως αναφορά και θα αντλεί υλικό από κείμενα της παγκόσμιας λογοτεχνίας και φιλοσοφίας (ενδεικτικά: Μπερνάρ Μαρι Κολτές, Τζιόρτζιο Αγκάμπεν, Αντόνιο Νέγκρι, Ίταλο Καλβίνο, Πολ Ρικέρ, Χάνα Άρεντ, Τζελαλεντίν Ρουμί, Σάρα Κέην, Χ.Λ. Μπόρχες Απόστολο Παύλο, Άσμα Ασμάτων και γενικότερα την Αγία Γραφή και άλλα θεολογικά κείμενα) καθώς και από κείμενα συγχρόνων Ελλήνων πεζογράφων και ποιητών, προϋπάρχοντα (όπως των Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη ή  Νίκου Γ .Πεντζίκη) ή γραμμένα ειδικά για το έργο (π.χ. του Κώστα Κωστάκου). Επιπλέον, η παράσταση θα ενσωματώνει προφορικές μαρτυρίες και καταθέσεις προσώπων. 

Παράσταση - Εικαστική Έκθεση

Η τελική σύνθεση-σκηνοθεσία της παράστασης-εικαστικής έκθεσης στηρίζεται στη φόρμα του Devised theatre και επιχειρεί μία συνομιλία της θεατρικής πρακτικής- περφόρμανς με τα εικαστικά. Το τελικό αποτέλεσμα θα συνδιαμορφώνεται από όλους τους συντελεστές. Τα καλλιτεχνικά έργα θα απλώνονται σε όλο το χώρο του κτιρίου ή σε μέρος αυτού, και θα δημιουργούν μια υπαρξιακή διαδρομή, λειτουργώντας ταυτόχρονα ως αυτόνομα εικαστικά έργα (αρχικά) αλλά και ως τοπόσημα (στη συνέχεια και κατά τη διάρκεια της παράστασης) γύρω από τα οποία αναπτύσσεται η επίδραση-διάδραση των περφόρμερ και των υπόλοιπων στοιχείων της παράστασης. Έτσι τα έργα μετουσιώνονται-μεταμορφώνονται σε δομικά δραματουργικά στοιχεία της παράστασης και θα αποτελούν ένα ακόμα στοιχείο αφήγησης.

Στάδια εξέλιξης του εργαστηρίου

Ο σχεδιασμός δράσης, εξέλιξης και υλοποίησης του εργαστηρίου-σεμιναρίου Αγάπη: Ένα Εργαστήριοθα περιλαμβάνει πέντε στάδια:

Α)  Οι φοιτητές/τριες του 5ου, 7ου και 9ου εξαμήνου του ΤΕΤ και του ΘΙΣΤΕ καθώς και των μεταπτυχιακών των δύο τμημάτων της ΑΣΚΤ που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο εργαστήριο- σεμινάριο καλούνται να το κοινοποιήσουν μέχρι την Κυριακή 15 Νοεμβρίου με emailστην Ελένη Καλαρά (εκ μέρους της Blow-up) blow.up.amke@gmail.comκαι τον Κώστα Χριστόπουλο (επίκουρο καθηγητή του ΤΕΤ της ΑΣΚΤ) kchristopoulos@asfa.gr. Στο emailτους θα πρέπει να επισυναφτεί ένα σύντομο βιογραφικό τους καθώς και ένα portfolioτης μέχρι σήμερα εργασίας τους.

Β) Οι συμμετέχοντες θα επιλεγούν από επιτροπή απαρτιζόμενη από διδάσκοντες των δύο τμημάτων και εκπροσώπους της Blow-up. Ο συνολικός αριθμός των συμμετεχόντων δύναται να φτάσει στον αριθμό των 50 (πενήντα).

Γ) Κατά το τέλος του Νοεμβρίου και μέσα στον Δεκέμβριο του 2020 οι συμμετέχοντες θα κληθούν σε (εκ του σύνεγγυς ή μέσω τηλεδιάσκεψης ανάλογα με την εξέλιξη της πανδημίας) συνάντηση ενημέρωσης και γνωριμίας των συμμετεχόντων, των συντελεστών και διοργανωτών του εργαστηρίου. Επίσης θα κληθούν να παρακολουθήσουν την ολοκληρωμένη μορφή της παράστασης-εικαστικής έκθεσης Αγάπη (ή φαντάσματα ενός Μη Τόπου), στον χώρο του Μπαγκείου, για περιορισμένο αριθμό ημερών παρουσίασης και ειδικά γι’ αυτούς, ως κοινό τόπο αναφοράς. Λόγω της τρέχουσας πανδημίας και αναλόγως της εξέλιξής της, θα υπάρξουν ενδεχομένως τροποποιήσεις σε ό,τι αφορά τον αριθμό των επισκεπτών κάθε παράστασης- εικαστικής έκθεσης ή ακόμα θα αναζητηθούν εναλλακτικοί τρόποι της παρουσίασης.

Δ) Θα ακολουθήσει 3μηνο εργαστήριο-σεμινάριο με τους επιλεγέντες νέους καλλιτέχνες και θεωρητικούς σε συνεργασία με ένα μεγάλο μέρος από τους παλιούς συντελεστές και καλλιτέχνες του όλου εγχειρήματος, καθώς επίσης και με καλεσμένους της διοργάνωσης. Το εργαστήριο θα λαμβάνει χώρα σε διαφορετικούς χρόνους και τόπους, είτε με το σύνολο των συμμετεχόντων είτε σε υποομάδες, σύμφωνα με πρόγραμμα που θα καταρτιστεί κατά την πρώτη συνάντηση διοργανωτών και συμμετεχόντων.

Ε) Το δημιουργικό σώμα του αποτελέσματος του εργαστηρίου θα παρουσιαστεί σε μια νέα -ανεξάρτητη της αρχικής, ολοκληρωμένη μορφή παράστασης-εικαστικής έκθεσης σε χώρο της ΑΣΚΤ ή άλλον, ο οποίος θα προκύψει ως ανάγκη, μέσα από την όλη διαδικασία την Άνοιξη του 2021. Η παράσταση- έκθεση θα είναι ανοιχτή στο ευρύ κοινό (ελεύθερη είσοδο).

Το παραπάνω πρόγραμμα ενδέχεται να υποστεί συνεχείς τροποποιήσεις εξαιτίας της πανδημίας.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία επικοινωνήστε χρησιμοποιώντας τις παραπάνω ηλεκτρονικές διευθύνσεις.

 

Ελένη Καλαρά-Blow-up(ΑΜΚΕ)

και

Κώστας Χριστόπουλοςεπίκουρος καθηγητής του ΤΕΤ της ΑΣΚΤ

First Previous   Showing page 2 from 218 pages   Next Last