Τρίτη 16 Απριλίου 2024
Ελληνικά
English
Αυξήστε το μέγεθος του κειμένου Μειώστε το μέγεθος του κειμένου Επαναφορά προεπιλεγμένου μεγέθους
ΕγγραφήΕίσοδος
ΔΑΣΤΑ

  

 

 

 

  

Θέσεις εργασίας για άτομα με αναπηρία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Θέσεις εργασίας για άτομα με αναπηρία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Σκοπός του προγράμματος είναι να δοθεί η ευκαιρία σε άτομα με αναπηρίες να εκπαιδευτούν και να κερδίσουν εμπειρία από πρώτο χέρι έως εκπαιδευόμενοι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο προσφέρει θέσεις άσκησης και εκπαίδευσης επ’ αμοιβής σε άτομα με αναπηρία που είναι απόφοιτοι πανεπιστημίων ή εξομοιούμενων σχολών, όσο και σε άτομα των οποίων οι τίτλοι σπουδών είναι κατώτεροι του πανεπιστημιακού επιπέδου.

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 5 μηνών και τρέχει σε συνδυασμό με τις άλλες ευκαιρίες για εκπαίδευση στην Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Σκοπός του προγράμματος είναι να δοθεί η ευκαιρία σε άτομα με αναπηρίες να εκπαιδευτούν και να κερδίσουν εμπειρία από πρώτο χέρι έως εκπαιδευόμενοι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Επιπλέον στόχοι του προγράμματος:

Να τεθούν σε λειτουργία οι αρχές του Κοινοβουλίου περί ίσων ευκαιριών προσφέροντας την ευκαιρία σε άτομα με αναπηρία να κερδίσουν επαγγελματική εμπειρία που θα τους βοηθήσει στη μελλοντική τους επαγγελματική ανέλιξη.

Να κερδίσει το Κοινοβούλιο και να εμπλουτιστεί από τις εμπειρίες που θα μοιραστούν τα άτομα με αναπηρίες στο εργασιακό και πολιτιστικό περιβάλλον του.

Να συμβάλει στην αύξηση της γενικής ευαισθητοποίησης περί αναπηρίας μεταξύ των υπαλλήλων του Κοινοβουλίου, συμβάλλοντας έτσι στην άρση των επιφυλάξεων ή ανησυχιών οι οποίες θα μπορούσαν να αποτελέσουν εμπόδιο στην ένταξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Οι υποψήφιοι για αυτό το πρόγραμμα θέσεων εκπαίδευσης επ’ αμοιβής πρέπει:

Να είναι υπήκοοι μέλους κράτους της ΕΕ ή υποψήφιας χώρα.

Να είναι 18 ετών και άνω.

Να έχουν άριστη γνώση μίας από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ και καλή γνώση μιας δεύτερης.

Να μην έχουν ξανά λάβει μέρος σε πρόγραμμα άσκησης ή εκπαίδευσης σε θεσμικό όργανο της ΕΕ επ’ αμοιβής για περισσότερο από 4 συνεχόμενες εβδομάδες.

Να μπορούν να πιστοποιήσουν ότι έχουν αναπηρία.

Το μηνιαίο επίδομα για τους εκπαιδευόμενους είναι 1.110 ευρώ. Επιπλέον έξοδα που συνδέονται άμεσα με την αναπηρία των ασκούμενων μπορεί να καλυφθούν μέχρι και το ανώτατο όριο του 50% του ποσού της μηνιαίας υποτροφίας.

Εάν χρειαστεί, οι εκπαιδευόμενοι θα παρέχονται με εύλογες προσαρμογές στο χώρο εργασίας για να μπορούν να ασκούν τα βασικά καθήκοντα της θέσης εργασίας στην οποία έχουν τοποθετηθεί.

Προθεσμία: 15 Οκτωβρίου (για την πρακτική άσκηση που αρχίζει την 1η Μαρτίου)

επιστροφή