Πέμπτη 13 Ιουνίου 2024
Ελληνικά
English
Αυξήστε το μέγεθος του κειμένου Μειώστε το μέγεθος του κειμένου Επαναφορά προεπιλεγμένου μεγέθους
ΕγγραφήΕίσοδος
ΔΑΣΤΑ

  

 

 

 

  

Αποστολή της Μονάδας Ακαδημαϊκής Στήριξης & Προσβασιμότητας Φοιτητών με Αναπηρία

Αποστολή της Μονάδας Ακαδημαϊκής Στήριξης & Προσβασιμότητας Φοιτητών με Αναπηρία είναι  να παρέχει υπηρεσίες προσβασιμότητας στο εκπαιδευτικό υλικό, να διευκολύνει την πρόσβαση στις πληροφορίες που αφορούν στην προώθηση του καλλιτεχνικού έργου των φοιτητών και αποφοίτων καθώς και στην ανάπτυξη καλών πρακτικών για την πραγμάτωσή του.

Η Μ.Α.Σ.&Π.Φ.μεΑ. αναπτύσσει τη δικτύωση και την ανάπτυξη συνεργασιών παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες και διευκολύνοντας την εύρεση λύσεων που ανταποκρίνονται στις ακαδημαϊκές ανάγκες του φοιτητή/αποφοίτου με αναπηρία ή σοβαρή πάθηση αποτρέποντας την απομόνωση και τη γκετοποίησή του.

Η Μ.Α.Σ.&Π.Φ.μεΑ. διαμεσολαβεί ανάμεσα στον φοιτητή/απόφοιτο και τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας εάν και εφόσον ο ίδιος ο φοιτητής/απόφοιτος  το αιτείται. Πληροφορεί τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας για τις δεξιότητες και τις εξατομικευμένες ανάγκες του εκάστοτε φοιτητή δίνοντας έμφαση στις δυνατότητές του και όχι στην απώλεια .

Παρέχει υπηρεσίες διερμηνείας στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα για τις ανάγκες των κωφών φοιτητών της Α.Σ.Κ.Τ. κατά τη διάρκεια των σπουδών τους καθώς και για την προώθηση του καλλιτεχνικού έργου των αποφοίτων. Παρέχει επίσης υπηρεσίες διερμηνείας και συμβουλευτικής στην έρευνα για μεταπτυχιακές σπουδές του αποφοίτου με αναπηρία.

Η Μ.Α.Σ.&Π.Φ.μεΑ. αναπτύσσει ερευνητικό έργο μέσω workshopsμε τους φοιτητές/αποφοίτους και μέσω δικτύωσης με άλλους συνεργαζόμενους φορείς δημιουργώντας μία πλατφόρμα ουσιαστικών συζητήσεων και ανταλλαγής σύγχρονων ιδεών σχετικά με την Τέχνη, την προσβασιμότητα και την πολιτισμική ταυτότητα των φοιτητών με αναπηρία.

Στα πλαίσια της ισότιμης πρόσβασης στα καλλιτεχνικά δρώμενα η Μονάδα Α.Σ.&Π.Φ.μεΑ. διοργανώνει πλείστες δράσεις που έχουν στόχο την πλήρη ένταξη των φοιτητών/αποφοίτων με αναπηρία, όπως εκπαιδευτικά ταξίδια, επισκέψεις σε περιοδικές εκθέσεις και μόνιμες συλλογές Μουσείων και αιθουσών τέχνης, συμμετοχή σε διαλέξεις, συνέδρια/ημερίδες ή σεμινάρια επιμόρφωσης και παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων και performances.

Κύριο μέλημα των ατόμων που συνεργάζονται για τη λειτουργία της Μονάδας είναι η εξατομικευμένη υποστήριξη του φοιτητή και του αποφοίτου με αναπηρία ή με χρόνια/σοβαρή πάθηση. Η Μονάδα Ακαδημαϊκής Στήριξης & Προσβασιμότητας Φοιτητών με Αναπηρία προσπαθεί να αναπτύξει καινοτόμες πρακτικές ενδυναμώνοντας τη χειραφέτηση του φοιτητή/αποφοίτου στα πλαίσια μίας εκπαιδευτικής πολιτικής πέραν των στερεότυπων αντιλήψεων για την αναπηρία.