Τρίτη 16 Ιουλίου 2024
Ελληνικά
English
Αυξήστε το μέγεθος του κειμένου Μειώστε το μέγεθος του κειμένου Επαναφορά προεπιλεγμένου μεγέθους
ΕγγραφήΕίσοδος
ΔΑΣΤΑ

Τελευταία Νέα

Διόρθωση ποσού αποδοχών συμμετεχόντων φοιτητών/τριών για πρακτική άσκηση της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, στο πλαίσιο της Πράξης «Πρακτική Άσκηση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών», στην με αρ. πρωτ

Διόρθωση ποσού αποδοχών συμμετεχόντων φοιτητών/τριών για πρακτική άσκηση της
Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, στο πλαίσιο της Πράξης «Πρακτική Άσκηση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών», στην με αρ. πρωτοκόλλου (1η)
πρόσκλησης 445/ 28 Μαρτίου 2024 (ΑΔΑ:65ZΞ46Ψ8ΝΖ-Ζ87 και παράταση με 61Β546Ψ8ΝΖ-Ι7Σ)

Παρακαλούμε δείτε την ανάρτηση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 9Ψ4246Ψ8ΝΖ-Η19

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9%CE%A84246%CE%A88%CE%9D%CE%96-%CE%9719

Συμπληρωματικές τοποθετήσεις (3η απόφαση) φοιτητών/τριών για πρακτική άσκηση της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, στο πλαίσιο της Πράξης «Πρακτική Άσκηση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών», αρ. πρωτοκόλ

Έγκριση συμπληρωματικών τοποθετήσεων (3η) φοιτητών/τριών για πρακτική άσκηση της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, στο πλαίσιο της Πράξης «Πρακτική Άσκηση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών», αρ. πρωτοκόλλου (1ης) πρόσκλησης 445/ 28 Μαρτίου 2024. ΑΔΑ: 9Ξ6Χ46Ψ8ΝΖ-ΗΓΖ . Παρακαλούμε δείτε το σύνδεσμο https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9%CE%9E6%CE%A746%CE%A88%CE%9D%CE%96-%CE%97%CE%93%CE%96

Έγκριση τελικών πινάκων για τη 2η πρόσκληση συμμετοχής Φοιτητών της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών σε Επιδοτούμενη Πρακτική Άσκηση

Έγκριση τελικών πινάκων κατόπιν αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων ασκούμενων των ακαδ. τμημάτων ΤΕΤ & ΤΘΙΣΤΕ που συμμετείχαν στην 2η Ανακοίνωση συμμετοχής Φοιτητών της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών σε Επιδοτούμενη Πρακτική Άσκηση μέσω του Προγράμματος ΕΣΠΑ στο πλαίσιο της Πράξης «Πρακτική Άσκηση τριτοβάθμιας εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 της Α.Σ.Κ.Τ.», αρ. πρωτοκόλλου 2ης πρόσκλησης 896/ 10 Ιουνίου 2024. ΑΔΑ: Ψ57246Ψ8ΝΖ-ΜΧΗ. Παρακαλούμε δείτε την ανάρτηση στη Διαύγεια https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A857246%CE%A88%CE%9D%CE%96-%CE%9C%CE%A7%CE%97

Τοποθέτησης φοιτητών/τριών για πρακτική άσκηση, αρ. πρωτοκόλλου 2ης πρόσκλησης 896 / 10 Ιουνίου 2024

Έγκριση τοποθέτησης φοιτητών/τριών για πρακτική άσκηση της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, στο πλαίσιο της Πράξης «Πρακτική Άσκηση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών», αρ. πρωτοκόλλου 2ης πρόσκλησης 896 / 10 Ιουνίου 2024. ΑΔΑ 9ΟΧ546Ψ8ΝΖ-9ΨΣ.  Παρακαλώ δείτε το σύνδεσμο https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9%CE%9F%CE%A7546%CE%A88%CE%9D%CE%96-9%CE%A8%CE%A3

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΌΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Α.Σ.Κ.Τ. 2024 ΚΑΤΟΠΙΝ 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Email: internship@asfa.gr

Τηλέφωνο: 2103897157

 

Α.Π.:1014    

Ημερομηνία: 1/7/2024

 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΌΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Α.Σ.Κ.Τ. 2024ΚΑΤΟΠΙΝ 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο “Πρακτική Άσκηση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024της Α.Σ.Κ.Τ.”, με κωδικό ΟΠΣ 6004744, και κατόπιν της πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 896/10-6-2024, εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ οι προσωρινοί πίνακες μοριοδότησης των αιτήσεων υποψηφίων από τα τμήματα ΤΕΤ και ΤΘΙΣΤΕ της ΑΣΚΤ (ΑΔΑ  Ψ2ΨΔ46Ψ8ΝΖ-ΚΜΝ), οι οποίοι και παρατίθενται παρακάτω.

Παρακαλούμε τους υποψήφιους και υποψήφιες, εντός 5 ημερών από τη δημοσιοποίηση της παρούσας, να υποβάλουν ενδεχόμενες ενστάσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις η επικοινωνία με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης γίνεται τηλεφωνικά στο 2103897157, κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 10:00-15:00 ή στο e-mailinternship@asfa.gr.

ΟΙδρυματικάΥπεύθυνος για την Πρακτική Άσκηση

Επίκουρος Καθηγητής

Γεώργιος Αλεξανδρίδης

 

 

ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

 

Αρ. Πρωτ. Rescom

ΑΜ

ΜΟΡΙΑ

1

920/18-6-2024

3854

 8,80

2

906/17-6-2024

4235

 8,65

3

917/17-6-2024

4503

8,42

4

908/17-6-2024

4031

 7,75

 

 

ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΕΧΝΗΣ

 

 

Αρ. Πρωτ. Rescom

ΑΜ

ΜΟΡΙΑ

1

910/17-6-2024

3842021002

 8,61

2

922/19-6-2024

38420191062

8,02

3

921/19-6-2024

3842021042

7,76

4

909/17-6-2024

3842021003

7,47

5

919/18-6-2024

3842018955

 7,37

6

907/17-6-2024

3842020015

 6,73

 


 

 

Δεύτερη έγκριση τοποθέτησης φοιτητών/τριών για πρακτική άσκηση 2024

Παρακαλούμε, δείτε τη 2η έγκριση τοποθέτησης φοιτητών/τριών για πρακτική άσκηση της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, στο πλαίσιο της Πράξης «Πρακτική Άσκηση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών», στη Διαύγεια, αναζητώντας τον αριθμό ΨΟΒ346Ψ8ΝΖ-ΝΒ7, ή στο https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%9F%CE%92346%CE%A88%CE%9D%CE%96-%CE%9D%CE%927

Πρώτη έγκριση τοποθέτησης φοιτητών/τριών για πρακτική άσκηση 2024

Παρακαλούμε, δείτε την έγκριση τοποθέτησης φοιτητών/τριών για πρακτική άσκηση της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, στο πλαίσιο της Πράξης «Πρακτική Άσκηση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών», στη Διαύγεια, αναζητώντας τον αριθμό ΑΔΑ:94ΗΚ46Ψ8ΝΖ-ΔΩ2 ή στο https://diavgeia.gov.gr/decision/view/94%CE%97%CE%9A46%CE%A88%CE%9D%CE%96-%CE%94%CE%A92

Απαραίτητα έγγραφα για έναρξη πρακτικής άσκησης

Παρακαλούμε, βρείτε τα ακόλουθα χρήσιμα έγγραφα για την έναρξη της πρακτικής άσκησης (2024), που αφορούν τόσο τους φοιτητές και τις φοιτήτριες, όσο και τους φορείς υποδοχής, στον παρακάτω σύνδεσμο. Οι φορείς υποδοχής υποχρεούνται και στην ηλ. ανάρτηση στην πλατφόρμα ΕΡΓΑΝΗ για το έντυπο Ε.3.5. εισόδου, μέχρι και την ημερομηνία έναρξης της πρακτικής άσκησης. Για επικοινωνία παρακαλούμε απευθυνθείτε στο internship@asfa.gr και στο 2103897157.

https://www.asfa.gr/eidikos-logariasmos-kondylion-erevnas-elke/anakoinoseis-elke/aparaitita-engrafa-gia-enarxi-praktikis-askisis/?preview_id=28053&preview_nonce=bbdfe14cb6&preview=true&_thumbnail_id=21656

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Α.Σ.Κ.Τ. 2024

Στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο “Πρακτική Άσκηση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024της Α.Σ.Κ.Τ.”, με κωδικό ΟΠΣ 6004744, η οποία εντάσσεται στο Πρόγραμμα “Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή” της προγραμματικής περιόδου 2021-2027, και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), ανακοινώνεται η συνέχεια του νέου κύκλου Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών/Φοιτητριών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών για το Τμήμα Εικαστικών Τεχνών (Τ.Ε.Τ.) και το Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης (Τ.Θ.ΙΣ.ΤΕ.), με σκοπό την κάλυψη διακοσίων (200) διαθέσιμων θέσεων και καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/νες προπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλοντας σχετική αίτηση.

Η Πρακτική Άσκηση μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2021-2027» υλοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα ισχύοντα Προγράμματα Σπουδών και αποφάσεων των αντίστοιχων Ακαδημαϊκών Τμημάτων της ΑνωτάτηςΣχολής Καλών Τεχνών.

Η Πρακτική Άσκηση είναι τρίμηνης διάρκειας (πλήρους απασχόλησης) και αφορά την περίοδο από την έκδοση της παρούσας πρόσκλησης έως 31/10/2024. Για το Τμήμα Εικαστικών Τεχνών (Κωδικός Μαθήματος:ΥΕΦ 14-2) υπάρχουν εξήντα έξι (66) διαθέσιμες θέσεις και για το Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης (Κωδικός Μαθήματος: ΠΡΑ) υπάρχουν εβδομήντα τέσσερις (74) διαθέσιμες θέσεις.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης καταρτίζονται πίνακες κατάταξης, σύμφωνα πάντα με τις σχετικές αποφάσεις των Ακαδημαϊκών Τμημάτων με τον αριθμό των επιτυχόντων. Σε περίπτωση που οι κατανεμημένες θέσεις δεν καλυφθούν από αιτούντες του ενός εκ των δύο Ακαδημαϊκών Τμημάτων, οι αδιάθετες θέσεις θα καλυφθούν – εφόσον προκύψουν – από τους αιτούντες του άλλου Ακαδημαϊκού Τμήματος. Σε περίπτωση που οι αιτούντες είναι λιγότεροι από τις διαθέσιμες θέσεις, εγκρίνονται όλες οι αιτήσεις αλλά καταρτίζονται πίνακες κατάταξης σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις των Ακαδημαϊκών Τμημάτων.

Διάρκεια υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων: Μέχρι και 18 Ιουνίου 2024 και ώρα 23:59 της καταληκτικής ημέρας. Όσες αιτήσεις είναι εκπρόθεσμες θα απορρίπτονται.

Για την υποβολή της ηλεκτρονικής Αίτησης και για κάθε επικοινωνία με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης είναι υποχρεωτική η χρήση ιδρυματικού ηλεκτρονικού λογαριασμού. Αιτήσεις που δεν αποστέλλονται από ιδρυματικό λογαριασμό δεν θα γίνονται δεκτές.

Η υποβολή των Αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στο e-mail pa@asfa.gr με αποκλειστική χρήση ιδρυματικών ηλεκτρονικών διευθύνσεων. Αιτήσεις που θα κατατεθούν από μη-ιδρυματικούς λογαριασμούς, δεν θα γίνουν δεκτές. Η Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση Πρακτικής Άσκησης,θα πρέπει να αποτελείται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1.       Φόρμα-Αίτηση που αφορά το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (διαθέσιμη στον ιστότοπο www.dasta.asfa.gr)

2.       Φόρμα Συνεργάτη που αφορά τη διαδικασία στην ΕΡΓΑΝΗ (διαθέσιμη στον ιστότοπο www.dasta.asfa.gr) 

3.       Βιογραφικό Σημείωμα (pdf)

4.       Ευκρινές σκαναρισμένο αντίγραφο φοιτητικής ταυτότητας (ασπρόμαυρο, pdf/jpg)

5.       Ευκρινές σκαναρισμένο αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας (ασπρόμαυρο, pdf/jpg)

Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε  για τις φόρμες τα έγγραφα που επισυνάπτονται/αναφέρονται στο τέλος της ακόλουθης ανακοίνωσης https://www.asfa.gr/anakoinoseis-askt/prokiryxeis/2i-prosklisi-praktikis-askisis-tmimaton-a-s-k-t-2024/

 

Έγκριση των τελικών πινάκων μοριοδότησης για την πρακτική άσκηση 2024

Παρακαλούμε, δείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο την δημοσιοποιημένη έγκριση των τελικών πινάκων μοριοδότησης για την πρακτική άσκηση 2024

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/95%CE%A0%CE%A446%CE%A88%CE%9D%CE%96-%CE%91%CE%9B9

 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΌΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Α.Σ.Κ.Τ. 2024

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Email: internship@asfa.gr

Τηλέφωνο: 2103897157

 

Α.Π.: 770

Ημερομηνία: 20/5/2024

 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΌΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Α.Σ.Κ.Τ. 2024

Στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο “Πρακτική Άσκηση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024της Α.Σ.Κ.Τ.”, με κωδικό ΟΠΣ 5181164 (ΑΔΑ: 6ΩΝΞ46ΜΤΛΡ-ΧΘΖ), και κατόπιν της πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 445/28-3-2024, εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ οι προσωρινοί πίνακες μοριοδότησης των αιτήσεων υποψηφίων από τα τμήματα ΤΕΤ και ΤΘΙΣΤΕ της ΑΣΚΤ (ΑΔΑ  ΡΓ6Θ46Ψ8ΝΖ-ΓΚΖ), οι οποίοι και παρατίθενται παρακάτω.

Παρακαλούμε τους υποψήφιους και υποψήφιες, εντός 5 ημερών από τη δημοσιοποίηση της παρούσας, να υποβάλουν ενδεχόμενες ενστάσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις η επικοινωνία με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης γίνεται τηλεφωνικά στο 2103897157, κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 10:00-15:00 ή στο e-mailinternship@asfa.gr.

ΟΙδρυματικάΥπεύθυνος για την Πρακτική Άσκηση

Επίκουρος Καθηγητής

Γεώργιος Αλεξανδρίδης

 

 

ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Α/Α

Αρ. Πρωτ.

ΑΜ

ΜΟΡΙΑ

1

600/2024

4110

8,21

2

601/2024

4428

9,62

3

637/2024

4546

7,92

4

560/2024

4437

8,98

5

572/2024

4439

8,35

6

571/2024

4126

8,39

7

604/2024

4453

7,92

8

636/2024

4133

7,55

9

605/2024

4134

9,01

10

563/2024

4296

8,77

11

633/2024

4456

8,56

12

562/2024

4299

9,00

13

608/2024

4600

6,94

14

610/2024

4463

8,58

15

561/2024

4468

8,84

16

540/2024

4313

8,11

17

539/2024

4819

8,27

18

612/2024

4217

8,48

19

545/2024

3589

7,56

20

553/2024

5017

9,06

21

613/2024

4326

8,13

22

614/2024

4327

8,06

23

615/2024

4701

8,00

24

569/2024

4394

9,66

25

632/2024

4746

9,48

26

568/2024

4182

8,16

27

617/2024

4748

9,18

28

567/2024

4349

9,54

29

619/2024

4690

9,25

30

530/2024

3605

8,66

31

554/2024

4520

9,13

32

621/2024

4530

9,36

33

622/2024

4266

8,68

34

574/2024

4678

8,00

 

ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΕΧΝΗΣ

 

A/A

Αρ. Πρωτ.

AM

ΜΟΡΙΑ

1

573/2024

3842020037

1243

2

531/2024

3842020039

790

3

638/2024

3842019983

1910

4

551/2024

25/3842019986

970

5

524/2024

25/3842019987

1898

6

603/2024

25/3842019990

1701

7

564/2024

3842020061

1460

8

552/2024

3842020017

1163

9

606/2024

25/3842019996

1428

10

607/2024

3872020078

1370

11

514/2024

25/3842017802

1466

12

570/2024

25/38420191007

1519

13

611/2024

25/38420191018

1365

14

525/2024

3842017817

1568

15

635/2024

25/38420191023

1033

16

515/2024

3842020020

898

17

616/2024

25/3842018945

1535

18

537/2024

3842020032

1484

19

618/2024

25/38420191030

1651

20

566/2024

38420191029

1665

21

620/2024

3842020023

1145

22

565/2024

25/38420191039

993

23

517/2024

3842020058

985

24

575/2024

3842020022

1522

25

623/2024

3842020083

1547

26

527/2024

3842020065

886

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Α.Σ.Κ.Τ. 2023-2024

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Email: internship@asfa.gr

Τηλέφωνο: 2103897157

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Α.Σ.Κ.Τ.

Στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο “Πρακτική Άσκηση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024της Α.Σ.Κ.Τ.”, με κωδικό ΟΠΣ 5181164 (ΑΔΑ: 6ΩΝΞ46ΜΤΛΡ-ΧΘΖ), η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020” και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και του Υποέργου (1) με τίτλο “Χρηματοδοτήσεις για την Πρακτική Άσκηση των Τμημάτων της ΑΣΚΤ”, ανακοινώνεται η έναρξη νέου κύκλου Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών/Φοιτητριών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών για το Τμήμα Εικαστικών Τεχνών (Τ.Ε.Τ.) και το Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης (Τ.Θ.ΙΣ.ΤΕ.), με σκοπό την κάλυψη διακοσίων (200) διαθέσιμων θέσεων και καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/νες προπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλοντας σχετική αίτηση.

Η Πρακτική Άσκηση μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» υλοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα ισχύοντα Προγράμματα Σπουδών και αποφάσεων των αντίστοιχων Ακαδημαϊκών Τμημάτων της ΑνωτάτηςΣχολής Καλών Τεχνών.

Η Πρακτική Άσκηση είναι τρίμηνης διάρκειας (πλήρους απασχόλησης) και αφορά την περίοδο από την έκδοση της παρούσας πρόσκλησης έως 31/10/2024. Για το Τμήμα Εικαστικών Τεχνών (Κωδικός Μαθήματος:ΥΕΦ 14-2) υπάρχουν εκατό (100) διαθέσιμες θέσεις και για το Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης (Κωδικός Μαθήματος: ΠΡΑ) υπάρχουν εκατό (100) διαθέσιμες θέσεις.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης καταρτίζονται πίνακες κατάταξης, σύμφωνα πάντα με τις σχετικές αποφάσεις των Ακαδημαϊκών Τμημάτων με τον αριθμό των επιτυχόντων. Σε περίπτωση που οι κατανεμημένες θέσεις δεν καλυφθούν από αιτούντες του ενός εκ των δύο Ακαδημαϊκών Τμημάτων, οι αδιάθετες θέσεις θα καλυφθούν – εφόσον προκύψουν – από τους αιτούντες του άλλου Ακαδημαϊκού Τμήματος. Σε περίπτωση που οι αιτούντες είναι λιγότεροι από τις διαθέσιμες θέσεις, εγκρίνονται όλες οι αιτήσεις αλλά καταρτίζονται πίνακες κατάταξης σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις των Ακαδημαϊκών Τμημάτων.

Διάρκεια υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων: 15 ημερολογιακές από την έκδοση της πρόσκλησης και ώρα 23:59 της καταληκτικής ημέρας. Όσες αιτήσεις είναι εκπρόθεσμες θα απορρίπτονται. 

Η υποβολή των Αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στο e-mail pa@asfa.grμε αποκλειστική χρήση ιδρυματικών ηλεκτρονικών διευθύνσεων

Παρακαλούμε, ανατρέξτε στην αντίστοιχη ανάρτηση στο https://www.asfa.gr/anakoinoseis-askt/prokiryxeis/prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-praktikis-askisis-tmimaton-a-s-k-t-2 και διαβάστε με προσοχή την πρόσκληση και χρησιμοποιήστε τα αρχεία φόρμας συνεργάτη και αίτησης.

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

  .

ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟ e-mail internship@asfa.gr

ΑΜΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

παρακαλώ όπως ενημερωθείτε ότι το e-mail internship@asfa.gr πλέον λειτουργεί κανονικά.

τα μηνύματα σας να αποστέλλονται σε αυτό και ΜΟΝΟ από το ιδρυματικό σας e-mail (@asfa.gr)

 

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης

Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών λειτουργεί ΜΟΝΟ κάθε Δευτέρα από τις 12:00 έως τις 16:00,

με την επικοινωνία να πραγματοποιείται μέσω e-mail αποστέλλοντας μήνυμα στο internship@asfa.gr ή τηλεφωνικώς στο 210-38-97-158.

Εφόσον ο/η αποστολέας είναι ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΣ/Η το e-mail να φέρει τον τίτλο "ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ ΠΡΟΣ ΓΠΑ" και στο περιεχόμενο να θέτει το ερώτημα του/ης.

Σημείωση ο όρος ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΣ/Η παραπέμπει ΜΟΝΟ στον/ην φοιτητή/τρια που συμμετείχε σε Ανακοίνωση Συμμετοχής σε Πρακτική Άσκηση, έχει λάβει Αριθμό Πρωτοκόλλου της Αίτησης του/ης και έχει εγκριθεί το αίτημα τους.

Το ερώτημα σας θα απαντηθεί εντός 48 ωρών

Αν ο αποστολέας του e-mail ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΣ  ο τίτλος του e-mail θα είναι "ΕΡΩΤΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣ ΓΠΑ" και στο περιεχόμενο να αναφέρεται το ονομοατεπώνυμο, ο Αριθμός Μητρώου και το κινητό και φυσικά το ερώτημα.

Το ερώτημα σας θα απαντηθεί εντός 48 ωρών

Εφόσον δεν είναι εφικτό να απαντηθεί το τηλεφώνημα σας αλλά επιθυμείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικώς με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, παρακαλώ όπως αποστείλετε e-mail με τίτλο "ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΓΠΑ" και περιεχόμενο το κινητό σας.

Εντός 48 ωρών θα επικοινωνήσουμε μαζί σας και θα λάβετε κλήση από το σταθερό 210 38 97 158. Παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι έχετε καταχωρήσει και τα δύο τηλέφωνα στο κινητό σας.

 

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης

Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών