Τρίτη 16 Ιουλίου 2024
Ελληνικά
English
Αυξήστε το μέγεθος του κειμένου Μειώστε το μέγεθος του κειμένου Επαναφορά προεπιλεγμένου μεγέθους
ΕγγραφήΕίσοδος
ΔΑΣΤΑ

  

 

 

 

  

ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Ιδρυματικός Υπεύθυνος της Πράξης "Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών" με κωδικό ΟΠΣ 5033394

Αρβανίτης Νικόλαος

Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών

E-mail: NIKOLAOS ARVANITIS <narvanitis@asfa.gr>

Ορίστηκε με Απόσπασμα του με αρ. 294 Πρακτικού (Θέμα 4o) της συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ της ΑΣΚΤ στις 23 Οκτωβρίου 2020

https://diavgeia.gov.gr/search?advanced=true&query=ada:%22%CE%95%CE%9B%CE%95346%CE%A88%CE%9D%CE%96-5%CE%9F3%22&page=0

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΩΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΩΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Επιστημονικός Υπεύθυνος των ασκούμενων του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών στο πλαίσιο της Πράξης "Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών" με κωδικό ΟΠΣ 5033394

Αλεξανδρίδης Γεώργιος

Επίκουρος Καθηγήτης του Τμήματος Εικαστικών

E-mail: GEORGIOS ALEXANDRIDIS <galexandridis@asfa.gr>

Ορίστηκε με Απόσπασμα του με αρ. 295 Πρακτικού (Θέμα 2o) της συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ της ΑΣΚΤ στις 30 Οκτωβρίου 2020

https://diavgeia.gov.gr/search?advanced=true&query=ada:%22%CE%A961%CE%9946%CE%A88%CE%9D%CE%96-%CE%93%CE%A6%CE%92%22&page=0

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΕΧΝΗΣ

Επιστημονική Υπεύθυνη των ασκούμενων του Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας Τέχνης στο πλαίσιο της Πράξης "Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών" με κωδικό ΟΠΣ 5033394

Λινάρδου Καλλιρρόη

Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας Τέχνης

E-mail: KALLIROI LINARDOU <klinardou@asfa.gr>

Ορίστηκε με Απόσπασμα του με αρ. 294 Πρακτικού (Θέμα 5o) της συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ της ΑΣΚΤ στις 23 Οκτωβρίου 2020

https://diavgeia.gov.gr/search?advanced=true&query=ada:%22%CE%A9%CE%A66%CE%9B46%CE%A88%CE%9D%CE%96-%CE%A80%CE%A6%22&page=0

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Εξωτερικός Συνεργάτης και Διαχειριστής της Πράξης "Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών" με κωδικό ΟΠΣ 5033394

Νικολούτσος Νικόλαος

E-mail: NIKOLAOS NIKOLOUTSOS <nnikoloutsos@asfa.gr> / Internship <internship@asfa.gr>

Τηλέφωνο Γραφείου: 210-38-97-158

ΑΔΑ: 9Ω3746Ψ8ΝΖ-ΖΤ4 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

https://diavgeia.gov.gr/search?advanced=true&query=ada:%229%CE%A93746%CE%A88%CE%9D%CE%96-%CE%96%CE%A44%22&page=0

ΑΔΑ: ΨΤΝΛ46Ψ8ΝΖ-Σ17 - Έγκριση του 2ου πρακτικού αξιολόγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων - αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 574/28.02.2020 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

https://diavgeia.gov.gr/search?advanced=true&query=ada:%22%CE%A8%CE%A4%CE%9D%CE%9B46%CE%A88%CE%9D%CE%96-%CE%A317%22&page=0

ΑΔΑ: 9ΟΗΒ46Ψ8ΝΖ-ΚΓΑ - Έγκριση οριστικού πίνακα κατάταξης στο πλαίσιο της με αριθ. πρωτ. 574/28.02.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 9Ω3746Ψ8ΝΖ-ΖΤ4)

https://diavgeia.gov.gr/search?advanced=true&query=ada:%229%CE%9F%CE%97%CE%9246%CE%A88%CE%9D%CE%96-%CE%9A%CE%93%CE%91%22&page=0

ΑΔΑ: Ω9Ε046Ψ8ΝΖ-Ν5Γ - Απόφαση ανάθεσης του έργου με τίτλο «Κεντρικές Δράσεις για την Πρακτική Άσκηση της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών 2019-22» ΚΕ 80022

https://diavgeia.gov.gr/search?advanced=true&query=ada:%22%CE%A99%CE%95046%CE%A88%CE%9D%CE%96-%CE%9D5%CE%93%22&page=0

ΑΔΑ: ΩΒΓ546Ψ8ΝΖ-ΙΦΙ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

https://diavgeia.gov.gr/search?advanced=true&query=ada:%22%CE%A9%CE%92%CE%93546%CE%A88%CE%9D%CE%96-%CE%99%CE%A6%CE%99%22&page=0