Κυριακή 29 Μαΐου 2022
Ελληνικά
English
Αυξήστε το μέγεθος του κειμένου Μειώστε το μέγεθος του κειμένου Επαναφορά προεπιλεγμένου μεγέθους
ΕγγραφήΕίσοδος
ΔΑΣΤΑ

  

 

 

 

  

Τελικά Αποτελέσματα 1ης Ανακοίνωσης συμμετοχής Φοιτητών του Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας Τέχνης της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών σε Πρακτική Άσκηση μέσω του Προγράμματος ΕΣΠΑ

Τελικά Αποτελέσματα 1ης Ανακοίνωσης συμμετοχής Φοιτητών του Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας Τέχνης της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών σε Πρακτική Άσκηση μέσω του Προγράμματος ΕΣΠΑ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

 

Α/Α

Αριθμός Μητρώου

Αριθμός Πρωτοκόλλου Αίτησης

1.        

3842017781

1296/11-06-2021

2.        

3842018974

1299/11-06-2021

3.        

3842018980

1376/18-06-2021

4.        

3842018957

1374/18-06-2021

5.        

3842018958

1353/18-06-2021

6.        

3842017854

1351/18-06-2021

7.        

3842015653

1372/18-06-2021

8.        

3842018902

1389/18-06-2021

9.        

3842017801

1364/18-06-2021

10.    

3842018913

1341/17-06-2021

11.    

3842016701

1337/17-06-2021

12.    

3842018910

1382/18-06-2021

13.    

3842018912

1383/18-06-2021

14.    

3842018906

1405/18-06-2021

15.    

3842018926

1394/18-06-2021

16.    

3842018940

1393/18-06-2021

17.    

3842018949

1414/18-06-2021

18.    

3842017857

1402/18-06-2021

19.    

3842018891

1378/18-06-2021

20.    

3842018950

1391/18-06-2021

21.    

3842018901

1368/18-06-2021

22.    

3842016716

1340/17-06-2021

23.    

3842018937

1387/18-06-2021

24.    

3842017847

1390/18-06-2021

25.    

3842016766

1345/18-06-2021

26.    

3842017838

1361/18-06-2021

27.    

3842017826

1408/18-06-2021

28.    

3842018890

1375/18-06-2021

29.    

3842018903

1413/18-06-2021

30.    

3842018888

1397/18-06-2021

31.    

3842018899

1386/18-06-2021

32.    

3842017788

1295/11-06-2021

33.    

3842018887

1377/18-06-2021

34.    

3842018894

1350/18-06-2021

35.    

3842018919

1370/18-06-2021

36.    

3842017807

1339/17-06-2021

37.    

3842018922

1380/18-06-2021

38.    

3842018928

1356/18-06-2021

39.    

3842018941

1385/18-06-2021

40.    

3842018908

1421/18-06-2021

41.    

3842018916

1373/18-06-2021

42.    

3842018953

1343/18-06-2021

43.    

3842018932

1371/18-06-2021

44.    

3842018959

1384/18-06-2021

45.    

3842017836

1347/18-06-2021

46.    

3842018924

1388/18-06-2021

47.    

3842015648

1423/18-06-2021

48.    

3842018955

1418/18-06-2021

49.    

3842017849

1294/11-06-2021

50.    

3842018934

1352/18-06-2021

51.    

3842018897

1381/18-06-2021

52.    

3842018961

1417/18-06-2021


Γραφείο Πρακτικής Άσκησης

Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών

Προσωρινά Αποτελέσματα 1ης Ανακοίνωσης συμμετοχής Φοιτητών της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών σε Πρακτική Άσκηση μέσω του Προγράμματος ΕΣΠΑ

Προσωρινά Αποτελέσματα 1ης Ανακοίνωσης συμμετοχής Φοιτητών της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών σε Πρακτική Άσκηση μέσω του Προγράμματος ΕΣΠΑ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/61%CE%96%CE%A046%CE%A88%CE%9D%CE%96-%CE%97%CE%A9%CE%A7

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/695%CE%9546%CE%A88%CE%9D%CE%96-%CE%A0%CE%9E1

Από σήμερα 25-06-2021 έως και τις 30-06-2021 το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης θα δέχεται ενδεχόμενες αιτήσεις ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων.

Την Πέμπτη 1 Ιουλίου 2021 θα αναρτηθούν τα Τελικά Αποτελέσματα της 1ης Ανακοίνωσης συμμετοχής Φοιτητών της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών σε Πρακτική Άσκηση μέσω του Προγράμματος ΕΣΠΑ

 

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης

Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών

Λήξη περιόδου κατάθεσης αιτήσεων στο πλαίσιο της 1ης Ανακοινωσης συμμετοχής Φοιτητών της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών σε Πρακτική Άσκηση μέσω του Προγράμματος ΕΣΠΑ

Λήξη περιόδου κατάθεσης αιτήσεων στο πλαίσιο της 1ης Ανακοινωσης συμμετοχής Φοιτητών της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών σε Πρακτική Άσκηση μέσω του Προγράμματος ΕΣΠΑ

ΛΗΞΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 1ΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ

Σήμερα Παρασκευή 18 Ιουνίου 2021 και ώρα 12:00 ολοκληρώθηκε η διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων φοιτητών της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, με σκοπό τη συμμετοχή τους σε Πρακτική Άσκηση μέσω του Προγράμματος ΕΣΠΑ

Την Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021 θα αναρτηθούν τα Προσωρινά Αποτελέσματα της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων αυτών, ενώ την Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021 θα αναρτηθούν τα Τελικά Αποτελέσματα, εφόσον δεν κατατεθούν τυχόν ενστάσεις.

 

Καλή σας επιτυχία

 

Ο Ιδρυματικός Υπεύθυνος

του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης

Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών

 

Νικόλαος Αρβανίτης

Ανακοίνωση συμμετοχής Φοιτητών της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών σε Πρακτική Άσκηση μέσω του Προγράμματος ΕΣΠΑ

Ανακοίνωση συμμετοχής Φοιτητών της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών σε Πρακτική Άσκηση μέσω του Προγράμματος ΕΣΠΑ

ΑΝΩΤΑΤΗΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1836

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Αριθ.Πρωτ.:1230                                          

Αθήνα,Δευτέρα, 7 Ιουνίου 2021

Ανακοίνωση συμμετοχής Φοιτητών της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών

σε Πρακτική Άσκηση μέσω του Προγράμματος ΕΣΠΑ

Βάσει της Εγκριτικής Απόφασης της Επιτροπής Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, όπως αυτή αποτυπώνεται με το Απόσπασμα Πρακτικού με αριθμό 317/04-06-2021, Θέμα 5ο και με τίτλο «Έγκριση ανάρτησης της 1ης Ανακοίνωσης διάθεσης εκατόν δεκαέξι (116) θέσεων Πρακτικής Άσκησης σε φοιτητές των Τμημάτων Εικαστικών Τεχνών, και Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, στο πλαίσιο της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών» με κωδ. ΟΠΣ 5033394» (ΑΔΑ: 6Β8Δ46Ψ8ΝΖ-ΤΡΙ), καλούνται οι φοιτητές/τριες του Ακαδημαϊκού Τμήματος Εικαστικών Τεχνών(Ακ.Τ.Ε.Τ)και του Ακαδημαϊκού Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας Τέχνης (Ακ.Τ.Θ.ΙΣ.ΤΕ) να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους να συμμετάσχουν σε Πρακτική Άσκηση μέσω του Προγράμματος ΕΣΠΑ.

Οι διαθέσιμες θέσεις ανέρχονται σε εκατόν δεκαέξι (116) εκ των οποίων οι πενήντα οκτώ (58) αφορούν φοιτητές/τριες του Ακ.Τ.Ε.Τ και οι πενήντα οκτώ (58)  φοιτητές/τριες του Ακ.Τ.Θ.ΙΣ.ΤΕ.

Δικαίωμα κατάθεσης Αίτησης διατηρούν όσοι φοιτητές/τριες του Ακ.Τ.Ε.Τ φοιτούν στο 5ο εξάμηνο και άνω και όσοι φοιτητές/τριες του Ακ.Τ.Θ.ΙΣ.ΤΕ φοιτούν στο 7ο εξάμηνο και άνω, ενώ είναι υποχρεωτικό να δηλωθεί το μάθημα της Πρακτικής Άσκησης στην Γραμματεία του εκάστοτε Τμήματος, πριν τη συμπλήρωση της Αίτησης.

Είναι επίσης υποχρεωτικό να βεβαιώσει ο/η φοιτητής/τρια πως έχει πρόσβαση στην ηλεκτρονική καρτέλα του/της και πως μπορεί να αποθηκεύσει σε μορφή pdfτην αναλυτική κατάσταση των μαθημάτων που έχει παρακολουθήσει ή θα παρακολουθήσει καθώς θα κληθεί να επισυνάψει το σχετικό αρχείο στην ηλεκτρονική Αίτηση.

Η Πρακτική Άσκηση μέσω του ΕπιχειρησιακούΠρογράμματος«ΑνταγωνιστικότηταΕπιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» υλοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα ισχύοντα Προγράμματα Σπουδών και αποφάσεων των αντίστοιχων Ακαδημαϊκών Τμημάτων της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.

Σημειώνεται, ότι βάσει του Αποσπάσματος Πρακτικού 299/18-12-2020, Θέμα 1ο με τίτλο «Επικύρωση της απόφασης έγκρισης της εξ αποστάσεως πραγματοποίηση της Πρακτικής Άσκησης για το διάστημα της εφαρμογής έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας στο πλαίσιο της Πράξης Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών» (ΑΔΑ: 6ΣΠΔ46Ψ8ΝΖ-Κ7Λ) του Ακ.Τ.Θ.ΙΣ.ΤΕ καθώς και του Αποσπάσματος Πρακτικού 301/15-01-2020, Θέμα 2ο με τίτλο «Επικύρωση της απόφασης έγκρισης της εξ αποστάσεως πραγματοποίηση της Πρακτικής Άσκησης για το διάστημα της εφαρμογής έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας στο πλαίσιο της Πράξης Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών» (ΑΔΑ: ΩΑΙΞ46Ψ8ΝΖ-6Α0)  του Ακ.Τ.Ε.Τ και σύμφωνα με το ΦΕΚ 1866/07-05-2021 και συγκεκριμένα της Απόφασης με Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.28259, Άρθρο 1 (Πεδίο Εφαρμογής), ΜΟΝΟ δ) οι φοιτητές του τελευταίου έτους και επί πτυχίω και μεταπτυχιακοί φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών α’ και β’ κύκλου σε όλα τα Τμήματα/Σχολές, πραγματοποιούν κλινικές και εργαστηριακές ασκήσεις με φυσική παρουσία από 15-05-2021 και όπου στις ασκήσεις αυτές περιλαμβάνονται και μαθήματα αθλητικών εφαρμογών (πρακτικών μαθημάτων) σε Τμήματα/Σχολές Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, ατομικά και ομαδικά εργαστηριακά μαθήματα στα Τμήματα Μουσικών Σπουδών, εικαστικά εργαστηριακά μαθήματα ζωγραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής και των εφαρμοσμένων εργαστηρίων τους στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, ασκήσεις πεδίου και ασκήσεις υπαίθρου.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης καταρτίζονται πίνακες κατάταξης,σύμφωνα πάντα με τις παραπάνω αποφάσεις των Ακαδημαϊκών Τμημάτωνμε τοναριθμό των επιτυχόντων.

Σε περίπτωση που οι κατανεμημένες θέσεις δεν καλυφθούν από αιτούντες του ενός εκ των δύο Ακαδημαϊκών Τμημάτων, οι αδιάθετες θέσεις θα καλυφθούν – εφόσον προκύψουν – από τους αιτούντες του άλλου Ακαδημαϊκού Τμήματος.

Σε περίπτωση που οι αιτούντες είναι λιγότεροι από τις διαθέσιμες θέσεις, εγκρίνονται όλες οι αιτήσεις αλλά καταρτίζονται πίνακες κατάταξης σύμφωνα πάντα με τις παραπάνω αποφάσεις των Ακαδημαϊκών Τμημάτων.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να καταθέσουντηνΑίτησηκαι τη Φόρμα Συνεργάτη ηλεκτρονικά το αργότερο έως και την  Παρασκευή, 18 Ιουνίου 2021 και ώρα 12:00 το μεσημέρι αυστηρά.

Καμία Αίτηση δε θα γίνει αποδεκτή και δεν θα πρωτοκολληθεί μετά τη λήξη της ως άνω ημερομηνίας και ώρας.

Επιλέξτε τους κάτωθι συνδέσμους για να συμπληρώσετε την Αίτηση

·           https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=ek-r-siZMUq3kVCBL6Fa_BNXOWAkh21Pqc-MF8ZRVtxURjRMUUZMOFNBS1hGTFQzNkQ0Q1pLNEgyQS4u&sharetoken=SsNhSrgdFP9KQBTEWJIY

και τη Φόρμα Συνεργάτη

·           https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=ek-r-siZMUq3kVCBL6Fa_BNXOWAkh21Pqc-MF8ZRVtxUMVExRFozMkIzMVhJWkM1WjIxMVo3OEhXTi4u&sharetoken=VbGipFkrcgE5xAqfwHYD

Οι φοιτητές/τριες που θα υποβάλουν Αίτηση,θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης θα διασταυρώσειυπηρεσιακά,τα δηλωμένα στοιχεία απότις Γραμματείες των Τμημάτων.

Σε περίπτωση που η Αίτηση ή η Φόρμα Συνεργάτη δεν είναι ορθά συμπληρωμένες, θα ενημερώνεστε ηλεκτρονικά να προβείτε εκ νέου στην υποβολή αυτών. Ουδεμία ευθύνη φέρει το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης αν εξαιτίας αυτής της καθυστέρησης δεν καταφέρει ο/η υποψήφιος/α να καταθέσει την Αίτηση του/της εμπρόθεσμα.

 

Ως προς τη διαθεσιμότητα των Φορέων Υποδοχής, οι φοιτητές/τριεςμπορούν να χρησιμοποιούν το Πληροφοριακό Σύστημα ΑΤΛΑΣ http://atlas.grnet.gr/ή απλά μπορούν να προβούν σε δική τους έρευνα.

Για την είσοδο σας στην συγκεκριμένη πλατφόρμα θα πρέπει αρχικά να επικυρώσετε τα στοιχεία σας (όνομα χρήστη και κωδικό) με την Γραμματεία του Τμήματος σας. Στη συνέχεια και μόνο σε περίπτωση κωλύματος, επικοινωνείτε με το Γραφείο Αρωγής Χρηστών στο 215 215 7860, ζητώντας σχετική βοήθεια με σκοπό την πρόσβαση σας στην πλατφόρμα χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που σας έχουν επικυρώσει από την Γραμματεία του Τμήματος σας.

Σημειώνεται ότι η επιλογή των φορέων υποδοχής γίνεται με βάση το γνωστικό αντικείμενο που έχει διδαχθεί ο/η φοιτητής/τρια κατά την διάρκεια των ακαδημαϊκών περιόδων έως τη στιγμή της κατάθεσης της Αίτησης.

Η διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης είναι τρεις μήνες και 100 ώρες.

 

Καλή σας επιτυχία

 

Ο Ιδρυματικός Υπεύθυνος

του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης

Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών

 

Νικόλαος Αρβανίτης

 


 

Απόσπασμα του με αρ. 317 Πρακτικού (Θέμα 5o) της έκτακτης συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ της ΑΣΚΤ στις 4 Ιουνίου 2021

Απόσπασμα του με αρ. 317 Πρακτικού (Θέμα 5o) της έκτακτης συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ της ΑΣΚΤ στις 4 Ιουνίου 2021

Απόσπασμα του με αρ. 317 Πρακτικού (Θέμα 5o) της έκτακτης συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ της ΑΣΚΤ στις 4 Ιουνίου 2021

Θέμα 5o: Έγκριση ανάρτησης της 1ης Ανακοίνωσης διάθεσης εκατόν δεκαέξι (116) θέσεων Πρακτικής Άσκησης σε φοιτητές των Τμημάτων Εικαστικών Τεχνών, και Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, στο πλαίσιο της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών» με κωδ. ΟΠΣ 5033394 (εισ. κος Αρβανίτης).

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%928%CE%9446%CE%A88%CE%9D%CE%96-%CE%A4%CE%A1%CE%99

First Previous   Εμφάνισε 2 από 2 σελίδες   Next Last