Τετάρτη 21 Απριλίου 2021
Ελληνικά
English
Αυξήστε το μέγεθος του κειμένου Μειώστε το μέγεθος του κειμένου Επαναφορά προεπιλεγμένου μεγέθους
ΕγγραφήΕίσοδος
ΔΑΣΤΑ

 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥΣ (24/03/2020)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΤΩΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ αφορά ΜΟΝΟ τους ασκούμενους που ολοκλήρωσαν την Πρακτική Άσκηση

και έλαβαν υπογεγραμμένα και με σφραγίδα του Φορέα Υποδοχής, το σύνολο των εγγράφων που αφορούν την Πράξη

πριν την αναστολή της Πράξης και η ημερομηνία λήξης της σύμβασης τους είναι τουλάχιστον η 17η Μαρτίου 2020

ΔΕΝ ΑΦΟΡΆ τους ασκούμενους που ημερομηνιακά η σύμβαση τους έληγε μετά τις 17-03-2020, ασχέτως των ωρών που έχουν απομείνει, είτε είναι μία (1) ώρα ή ογδόντα (80) ώρες, καθώς σε αυτή την περίπτωση ακολουθούμε την ΚΥΑ με ημερομηνία 12-03-2020 και θέμα "Οδηγίες εφαρμογής της με αρ. πρωτ.Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838/10-3-2020 ΚΥΑ στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα" και την ΚΥΑ με ημερομηνία 17-03-2020 και θέμα "Οδηγίες ως προς την εφαρμογή της με αρ. πρωτ.Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838/10-3-2020 ΚΥΑ (Β΄783) στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα σχετικά με την πρακτική άσκηση φοιτητών"

Όσους αφορά πρέπει να σκανάρετε και να στείλετε στο nhnikoloutsos@asfa.gr τα εξής έγγραφα:

Δήλωση Έναρξης Πρακτικής Άσκησης (να φέρει την υπογραφή του ασκούμενου και την υπογραφή και σφραγίδα του Φορέα Υποδοχής)

 

  1.  
  2. Παρουσιολόγια (να φέρουν υπογραφή και σφραγίδα του Φορέα Υποδοχής και να τηρείται το ίδιο πρόγραμμα όπως αυτό έχει καταχωρηθεί στην ΕΡΓΑΝΗ)

  3. ΠΡΟΣΟΧΗ στο παρουσιολόγιο ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ συμμετοχής από 17-03-2020 και μεταγενέστερη
  4. Φόρμες αξιολόγησης του ασκούμενου και του Φορέα Υποδοχής
  5. Απογραφικά Εισόδου και Εξόδου (συμπληρώνονται μόνο από τον ασκούμενο)
  6. Βεβαίωση ολοκλήρωσης της Πρακτικής Άσκησης (να φέρει υπογραφή και σφραγίδα του Φορέα Υποδοχής)

Ο τίτλος του e-mail θα είναι ο εξής "Ονοματεπώνυμο Ασκούμενου_Όνομα Φορέα Υποδοχής

Στο περιεχόμενο θα μου αναφέρετε πότε ημερομηνιακά ήταν η τελευταία ημέρα που βρεθήκατε στο χώρο του Φορέα Υποδοχής

επιστροφή