Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2021
Ελληνικά
English
Αυξήστε το μέγεθος του κειμένου Μειώστε το μέγεθος του κειμένου Επαναφορά προεπιλεγμένου μεγέθους
ΕγγραφήΕίσοδος
ΔΑΣΤΑ

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ για το Δήμο Γορτυνίας / προθεσμία υποβολής προτάσεων 15 Ιουλίου 2012 (31/05/2012)

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

Δημητσάνα,29/5/2012

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΘΕΜΑ: ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

 

Ο Δήμος Γορτυνίας, λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος που υπήρξε, προσκαλεί εκ νέου τους δημιουργούς από όλο το φάσμα των εφαρμοσμένων τεχνών, να δημιουργήσουν το «λογότυπο» για το νέο Δήμο Γορτυνίας. Με το λογότυπο ο Δήμος έχει σκοπό την ανάδειξη της ιστορίας, της μυθολογίας και του περιβάλλοντος και την προώθηση της παράδοσης και των ειδικότερων χαρακτηριστικών του τόπου και των δραστηριοτήτων των κατοίκων.

Ακόμη, την ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με ελληνικούς, ευρωπαικούς και διεθνείς φορείς, ενώσεις και σωματεία με ίδιους ή συναφείς σκοπούς για την προώθηση κοινών ενδιαφερόντων.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Το λογότυπο του Δήμου Γορτυνίας πρέπει να  είναι μοναδικό, εύκολα αναγνωρίσιμο και να διατηρεί αναλλοίωτη την εικόνα του σε πληθώρα εφαρμογών. Μπορεί να περιλαμβάνει ή να ενσωματώνεται σε αυτό κάποιο εικαστικό θέμα ή μπορεί απλά να είναι ο τρόπος γραφής της επωνυμίας ή του ακρωνυμίου του Δήμου.

Το λογότυπο θα ταξιδέψει σε όλη την Ελλάδα και θα αποτελέσει την οπτική ταυτότητα του Δήμου μας. Ανεξάρτητα από την ελληνική επωνυμία ή το ακρωνύμιο που τυχόν θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει η γενικότερη σύνθεση να έχει την επικοινωνιακή δύναμη.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Το λογότυπο πρέπει να φέρει την επωνυμία του Δήμου ή το ακρωνύμιό του στα ελληνικά.

Διάσταση: Το λογότυπο πρέπει να παραδοθεί ψηφιακά, σε CD/DVD, σε διάσταση όχι μεγαλύτερη από Α4 και όχι μικρότερη από Α5 σε 300dpi.

Χρώματα: Το λογότυπο πρέπει να σχεδιαστεί σε έγχωμη και ασπρόμαυρη γραμμική αποτύπωση.

Format: Το λογότυπο πρέπει να παραδοθεί σε αρχείο tiff, eps, ai, edr, pdf.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Πέρα από τα formats παράδοσης του λογοτύπου μπορούν να παρουσιασθούν εφαρμογές του λογοτύπου προκειμένου να υποστηριχθεί η πρόταση του δημιουργού.

Επίσης, το λογότυπο πρέπει να συνοδεύεται από γραπτό σχόλιο, όπου θα αναλύεται με σαφήνεια τι ακριβώς συμβολίζει. Ο κάθε δημιουργός μπορεί να συμμετέχει με μέχρι 3 διαφορετικές προτάσεις-λογότυπα.

Η τελική ημερομηνία υποβολής είναι η 15/7/2012.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Η υποβολή κάθε πρότασης γίνεται με την αποστολή ή κατάθεση λευκού φακέλου μεγέθους Α4 ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥ, στη Γραμματεία του Δήμου Γορτυνίας, Δημητσάνα Αρκαδίας ΤΚ 22007 με την ένδειξη: Για το διαγωνισμό ΛΟΓΟΤΥΠΟ του Δήμου Γορτυνίας.

Τηλ. Επικοινωνίας: 2795360330

Αρμόδιος υπάλληλος: Γιάννης Κούβελος.

Ο φάκελος σφραγισμένος θα λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης που θα δίδεται και στον καταθέτη - αποστολέα και θα πρέπει να εμπεριέχει:

α) μικρό λευκό φάκελο με  τα στοιχεία του δημιουργού και σύντομο βιογραφικό.

β) το έργο-πρόταση ή τα έργα (μέχρι 3 διαφορετικές) προτάσεις του δημιουργού, σε εκτύπωση διάστασης Α4 ανά λογότυπο.

γ) το ψηφιακό αρχείο CD/DVD.

ΝΙΚΗΤΗΣ-ΝΙΚΗΤΡΙΑ

Οι προτάσεις-συμμετοχές θα εξετασθούν από την αρμόδια Επιτροπή που έχει ορισθεί προς τούτο με την υπ αριθμόν 49/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Γορτυνίας, η  οποία θα προβεί στην τελική επιλογή του πρώτου νικητή και των επόμενων δύο (δεύτερος και τρίτος).

Στο νικητή-νικήτρια του διαγωγισμού θα απονεμηθεί ειδικός έγγραφος τίτλος που θα πιστοποιεί τη νίκη του και χρηματικό βραβείο 1.000 ευρώ. Επαινος θα δοθεί και στα λοιπά δύο (2) λογότυπα καθώς και χρηματικό βραβείο 500 ευρώ και 500 ευρώ αντίστοιχα, για το δεύτερο και τρίτο κατά σειρά κρίσης της επιτροπής λογότυπο που επιλέχθηκε.

Η επίσημη παρουσίαση του λογοτύπου και η απονομή των τίτλων θα γίνουν σε ειδική τελετή, στην οποία θα δοθεί ιδιαίτερη δημοσιότητα.

Η συνολική πρόταση που θα τύχει του 1ου βραβείου θα αποτελεί εφεξής πνευματική ιδιοκτησία του Δήμου Γορτυνίας, θα χρησιμοποιηθεί στα έντυπά του και όπου αλλού θελήσει ο Δήμος, χωρίς ο δημιουργός να απαιτήσει άλλη ιδιαίτερη αμοιβή πλην του ανωτέρω βραβείου.

Η εκδήλωση συμμετοχής στον παρόντα διαγωνισμό αποτελεί ταυτόχρονα ρητή παραίτηση του συμμετέχοντα από οποιοδήποτε δικαίωμά του ως δημιουργού, όλοι δε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό δηλώνουν με τη συμμετοχή τους την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της παρούσης διακήρυξης ιδιαίτερα όσον αφορά τη διαδικασία ανάδειξης των προς βράβευση προτάσεων, τον καθορισμό του ύψους των βραβείων και την παραίτηση από κάθε δικαίωμά τους στη δημιουργία του λογοτύπου.

 

 

 

Ο Δήμαρχος Γορτυνίας

Ιωάννης Σπ. Γιαννόπουλος

 

 

 

επιστροφή
Όσες ανακοινώσεις δεν φέρουν το λογότυπο του Γραφείου Διασύνδεσης ΑΣΚΤ, έχουν συνταχθεί από τον αντίστοιχο Φορέα, ο οποίος φέρει και την αποκλειστική ευθύνη του περιεχομένου τους. Το Γραφείο Διασύνδεσης φροντίζει μόνο για την αναδημοσίευσή τους.