Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2021
Ελληνικά
English
Αυξήστε το μέγεθος του κειμένου Μειώστε το μέγεθος του κειμένου Επαναφορά προεπιλεγμένου μεγέθους
ΕγγραφήΕίσοδος
ΔΑΣΤΑ

 

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων ερευνητικών έργων για το έτος 2013 στο πλαίσιο του προγράμματός «Επιστημονικές Μελέτες» του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση / Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 28 Ιουνίου 2012 (15/06/2012)

 

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 2013
 
Ανακοίνωση 
 
Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση ανακοινώνει ότι την Πέμπτη 14 Ιουνίου 2012 ξεκινάει η δυνατότητα υποβολής προτάσεων ερευνητικών έργων για το έτος 2013, σε συνέχεια της από 5 Απριλίου 2012 δημόσιας πρόσκλησης στο πλαίσιο του προγράμματός «Επιστημονικές Μελέτες».
 
Συμμετοχή μπορούν να δηλώσουν επιστήμονες από όλα τα γνωστικά πεδία ομαδοποιημένα σε 3 βασικές κατηγορίες:
1. Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες
2. Θετικές Επιστήμες
3. Επιστήμες της Ζωής
 
Βασικοί Όροι και Προϋποθέσεις
Η πρόταση πρέπει να υποβληθεί από ομάδα μελετητών με έναν συντονιστή. Ο αριθμός των μελών κάθε ομάδας, συμπεριλαμβανομένου και του συντονιστή, θα πρέπει να είναι από 2 έως 5 άτομα. 
Η πρόταση δεν πρέπει να αποτελεί μέρος διδακτορικής διατριβής ή διπλωματικής εργασίας μεταπτυχιακού προγράμματος μέλους ή συντονιστή της ομάδας. 
Κάθε συντονιστής ή μέλος μπορεί να συμμετέχει μόνο σε μία μελετητική ομάδα και κάθε ομάδα δύναται να υποβάλει μόνο μία πρόταση.
 
Υποβολή 
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος Υποβολής που θα ενεργοποιηθεί στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος (www.latsis-foundation.org ) την 14η Ιουνίου 2012.
 
Χρηματοδότηση
Η χρηματοδότηση θα γίνει βάσει αναλυτικού προϋπολογισμού που θα υποβληθεί μαζί με τα λοιπά στοιχεία κάθε πρότασης και θα μπορεί να φτάσει κατ’ ανώτατον στο ποσό των δώδεκα χιλιάδων Ευρώ (€12.000) συμπεριλαμβανομένων κάθε είδους παρακρατήσεων, φόρων, τελών κ.λ.π. 
 
Χρονοδιάγραμμα
Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων: Πέμπτη, 14 Ιουνίου 2012 στις 9:00
Λήξη Υποβολής Αιτήσεων: Πέμπτη, 28 Ιουνίου 2012 στις 13:00
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων: Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου 2012
Διάρκεια Εκπόνησης Μελετών: 2 Ιανουαρίου 2013 - 2 Δεκεμβρίου 2013
 
επιστροφή
Όσες ανακοινώσεις δεν φέρουν το λογότυπο του Γραφείου Διασύνδεσης ΑΣΚΤ, έχουν συνταχθεί από τον αντίστοιχο Φορέα, ο οποίος φέρει και την αποκλειστική ευθύνη του περιεχομένου τους. Το Γραφείο Διασύνδεσης φροντίζει μόνο για την αναδημοσίευσή τους.