Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2020
Ελληνικά
English
Αυξήστε το μέγεθος του κειμένου Μειώστε το μέγεθος του κειμένου Επαναφορά προεπιλεγμένου μεγέθους
ΕγγραφήΕίσοδος
ΔΑΣΤΑ

 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ FULBRIGHT 2013 - 2014 (22/07/2012)

 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ FULBRIGHT για Έλληνες Πολίτες 2013-2014

 

Πρόγραμμα για Επιστήμονες

Εγγραφή Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2012 έως

Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2012

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης

Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2012

 

Για το Ακαδημαϊκό ‘Έτος 2013-2014 προτεραιότητα θα δοθεί τόσο

στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες καθώς και στις Θετικές Επιστήμες και Επιστήμες Διοίκησης Επιχειρήσεων

 

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν καθηγητές ή ερευνητές µε διδακτορικό που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον τέσσερα χρόνια επαγγελματικής εµπειρίας από την απόκτηση του διδακτορικού τίτλου τους. Αίτηση µπορούν να υποβάλουν για οποιονδήποτε επιστημονικό κλάδο στον οποίο επιθυµούν να δώσουν διαλέξεις ή/και να κάνουν έρευνα σε πανεπιστήμια ή ερευνητικά κέντρα των Ηνωμένων Πολιτειών µε τα οποία έχουν ήδη εξασφαλίσει συνεργασία. Οι υποτροφίες αυτές έχουν διάρκεια δύο ή έξη µήνες και αφορούν όλους τους επιστημονικούς κλάδους.

 

Αναλυτικέςλεπτομέρειεςhttp://www.fulbright.gr/greek_research.html 

 

 

Πρόγραμμα FulbrightSchumanγια Επιστήμονες

Εγγραφή Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2012 έως

Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου 2013

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης

Παρασκευή 1 Μαρτίου 2013

 

Toπρόγραμμα FulbrightSchumanδιοικείται εξολοκλήρου από το  FulbrightΒελγίου (Βρυξέλλες) και απευθύνεται σε πολίτες της ΕΕ.  Το Ίδρυμα FulbrightΕλλάδoς παρέχει πληροφορίες και διευκρινίσεις για τα κριτήρια επιλογής του προγράμματος και συντονίζει τις συνεντεύξεις των Ελλήνων επιστημόνων.

 

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν καθηγητές κάτοχοι διδακτορικού τίτλου ή/και ερευνητές/φοιτητές κατά τη διάρκεια των διδακτορικών τους σπουδών σε επιστημονικούς κλάδους που έχουν σχέση με EUaffairsή US-EUrelations για διαλέξεις ή/και για να κάνουν έρευνα σε πανεπιστήμια ή ερευνητικά κέντρα των Ηνωμένων Πολιτειών µε τα οποία έχουν ήδη εξασφαλίσει συνεργασία. Επίσης επαγγελματίες σε θέσεις διοικητικής διεθνούς εκπαίδευσης. Οι υποτροφίες, ανάλογα με τη κατηγορία, έχουν διάρκεια από δύο, τρεις, ή έξι μήνες (το λιγότερο) έως εννέα μήνες (το μέγιστο).

 

Αναλυτικέςλεπτομέρειεςhttp://www.fulbright.be/fulbright-awards/fulbright-schuman/grants-eu-citizens/

 


Πρόγραμμα για Μεταπτυχιακούς Φοιτητές
Εγγραφή  Πέμπτη 11 Οκτωβρίου 2012 έως

Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2013

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης 

Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2013

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν αριστούχοι φοιτητές αναγνωρισμένων ελληνικών πανεπιστημίων. Υποτροφίες διάρκειας ενός έτους για μεταπτυχιακές σπουδές στις Ηνωμένες Πολιτείες χορηγούνται στους περισσότερους επιστημονικούς κλάδους. Προτεραιότητα δίνεται στους κλάδους των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστηµών, µε έµφαση στις ∆ιεθνείς Σχέσεις, στις Ελληνο-Αµερικανικές Σχέσεις, στις Πολιτικές Επιστήµες, στα Νοµικά, στη Βιβλιοθηκονοµία, στην Ιστορία της Τέχνης και του Πολιτισμού, στη Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία, στα Παιδαγωγικά, στη ∆ηµόσια Δοίκηση, στις Περιβαλλοντολογικές Σπουδές, στις Θετικές Επιστήμες και τη Τεχνολογία, στη Δημοσιογραφία, στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, και στις Αμερικανικές Σπουδές, κ.λ.π. Για το 2013-2014 στον τομέα της Αρχιτεκτονικής  θα γίνουν δεκτές αιτήσεις μόνο για μεταπτυχιακές σπουδές με έμφαση σε UrbanPlanningand/orSustainableArchitecture/EcologicalDesign.

Αναλυτικέςλεπτομέρειες  http://www.fulbright.gr/greek_graduate.html

 

 

 

Πρόγραμμα για Καλλιτέχνες

Εγγραφή  Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2013 έως

Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2013

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης 

Τρίτη 19 Μαρτίου 2013

 

Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν καλλιτέχνες στους τομείς των καλών τεχνών, δημιουργικής γραφής, μουσική, χορό, θέατρο, κινηματογράφο, visualanddigitalarts. Το Ίδρυμα δίνει έμφαση σε  πρωτοποριακές προτάσεις οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα εξέλιξης σε μελλοντικές συνεργασίες μεταξύ της Ελλάδος και των Η.Π.Α.  

 

Αναλυτικές λεπτομέρειεςhttp://www.fulbright.gr/greek_art.html  

 

 


 

Αμερικανικές Σπουδές για Καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

(SUSI--Study of United Studies Institutes)

 

Εγγραφή Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2012 έως

Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2012

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Αίτησης 

Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2012

 

Οι υποτροφίες αυτές αφορούν καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που διδάσκουν αγγλικά, καθώς και επαγγελματίες που ασχολούνται µε την εκπόνηση προγραμμάτων σπουδών, την εκπαίδευση διδασκόντων και τη συγγραφή σχολικών βιβλίων και εγχειριδίων. Πρόκειται για ακαδημαϊκό πρόγραµµα επιμόρφωσης µε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας διδασκαλίας και τη διεύρυνση των προσραμμάτων σπουδών σε εκπαιδευτικά ιδρύµατα και σχολικά συστήµατα. Τα σχετικά προγράµµατα σε πανεπιστήμια των Ηνωµένων Πολιτειών εστιάζουν σε θέµα ή αντικείμενο που συνδέεται µε τις Αμερικανικές Σπουδές.

 

Αναλυτικές λεπτομέρειες http://www.fulbright.gr/greek_educators.html

 

 

SALZBURGSEMINAR

Υποβολή αιτήσεων όλο το χρόνο

 

Τα σεµινάρια απευθύνονται σε επαγγελματίες των πολιτικών, κοινωνικών και πολιτιστικών επιστηµών. Το Σεµινάριο του Ζάλτσµπουργκ, ένα από τα σπουδαιότερα διεθνή εκπαιδευτικά κέντρα του κόσµου, είναι αφιερωμένο στην προώθηση της ανταλλαγής σε ακαδημαϊκό και διαπολιτισμικό περιβάλλον. Χορηγούνται περιορισμένες σε αριθµό υποτροφίες για την παρακολούθηση σεμιναρίων µίας εβδομάδας στο Ζάλτσµπουργκ της Αυστρίας. Περισσότερες λεπτομέρειες   http://www.salzburgglobal.org/current/calendar-b.cfm?year=2012

επιστροφή
Όσες ανακοινώσεις δεν φέρουν το λογότυπο του Γραφείου Διασύνδεσης ΑΣΚΤ, έχουν συνταχθεί από τον αντίστοιχο Φορέα, ο οποίος φέρει και την αποκλειστική ευθύνη του περιεχομένου τους. Το Γραφείο Διασύνδεσης φροντίζει μόνο για την αναδημοσίευσή τους.