Κυριακή 9 Αυγούστου 2020
Ελληνικά
English
Αυξήστε το μέγεθος του κειμένου Μειώστε το μέγεθος του κειμένου Επαναφορά προεπιλεγμένου μεγέθους
ΕγγραφήΕίσοδος
ΔΑΣΤΑ

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΗΣ MOTOROIL HELLAS ΣΕ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (09/10/2012)

 

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

Πατησίων 42, 106 82 Αθήνα

Τηλ.: 210.3897 159

career@asfa.gr

 

 

 

 

 

 

 

Αρ. πρ. 1266 / 10-10-2012

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ MOTOROIL HELLAS

ΣΕ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

 

Στις 9 Οκτωβρίου 2012 συνεδρίασε Επιτροπή Αξιολόγησης των κατατεθειμένων φακέλων (εικαστικών έργων και δικαιολογητικών) έντεκα (11) πτυχιούχων του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Α.Σ.Κ.Τ., προκειμένου να επιλέξει τον υποψήφιο στον οποίο θα χορηγηθεί υποτροφία ποσού 12.000€ για φοίτηση διάρκειας ενός ακαδημαϊκού έτους σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα εικαστικών τεχνών πανεπιστημίου του εξωτερικού.

 

Η Επιτροπή αφού εξέτασε τα υποβληθέντα δικαιολογητικά κατέληξε ότι δέκα υποψήφιοι πληρούσαν τις προϋποθέσεις που ορίζονταν στην προκήρυξη και προέβη στην αξιολόγηση των εικαστικών έργων των δέκα υποψηφίων, βάσει της οποίας ανακοινώνεται ο πρώτος κατά σειρά αξιολόγησης επιλεχθείς υπότροφος:    

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ

 

Σε περίπτωση αδυναμίας ή κωλύματος του πρώτου κατά σειρά επιλεχθέντα, η υποτροφία θα χορηγηθεί στον αμέσως επόμενο όπως προκύπτει από τη σειρά κατάταξης (κ.ο.κ), η οποία βρίσκεται στη διάθεση των υποψηφίων στο Γραφείο Διασύνδεσης Α.Σ.Κ.Τ. (Πατησίων 42, Αθήνα, τηλ. 210.3897159, elenakar@asfa.gr) 

επιστροφή
Όσες ανακοινώσεις δεν φέρουν το λογότυπο του Γραφείου Διασύνδεσης ΑΣΚΤ, έχουν συνταχθεί από τον αντίστοιχο Φορέα, ο οποίος φέρει και την αποκλειστική ευθύνη του περιεχομένου τους. Το Γραφείο Διασύνδεσης φροντίζει μόνο για την αναδημοσίευσή τους.